Przejdź do treści

CUBE.ITG inwestuje w badania i rozwój

Firma CUBE.ITG powołała dział Badania i Rozwój. Nowa jednostka biznesowa będzie odpowiadała za analizę rynków docelowych, tworzenie koncepcji i wdrażanie rozwiązań technologicznych. 

CUBE.ITG, integrator rozwiązań informatycznych dla sektora bankowego, telekomunikacji, energetyki, służby zdrowia, handlu detalicznego oraz administracji publicznej, w 2014 roku stawia na rozbudowę portfela produktów własnych. Od stycznia w strukturach spółki pojawił się dział Badania i Rozwój, który będzie pracował nad produkcją autorskich rozwiązań Grupy.

„Ubiegły rok pokazał nam, że połączenie trzech podmiotów w jeden, stworzyło solidne podstawy do inwestycji we własną ofertę. Punktem wyjścia do wzbogacenia portfolio jest dokładna analiza dotychczasowych doświadczeń i projektów firmy” – wyjaśnia Paweł Witkiewicz, wiceprezes CUBE.ITG S.A.

W ramach działu Badania i Rozwój powołano Komitet Architektów, złożony z ekspertów IT z obszaru energetyki, projektów publicznych, finansów i telekomunikacji. Spółka zaangażowała także specjalistów, którzy będą wspierać firmę w procesie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój wyselekcjonowanych technologii.

„Nasze działania będą zmierzały w kierunku poszukiwania innowacji i oszczędności. Z jednej strony chcielibyśmy oferować nowatorskie produkty, bezkonkurencyjne w swojej klasie, z drugiej, zamierzamy sięgnąć po narzędzia i komponenty, wspierające obecnie prowadzone projekty” – mówi Monika Horodeńska, Dyrektor Generalny Sprzedaży, Dział Badania i Rozwój.

Statystki wskazują, że w porównaniu europejskimi konkurentami, polskie przedsiębiorstwa rzadko inwestują w badania i rozwój. W ostatnim Rankingu Komisji Europejskiej na 1000 firm, które prowadzą aktywne działania w tym obszarze, znalazły się tylko cztery polskie podmioty. Badania pokazują jednak, że ten rok przyniesie pozytywne zmiany. Z analiz Deloitte wynika, że niemal co piąta (22 proc.) duża polska firma zamierza zwiększyć wydatki na ten segment w roku 2014.

„Jesteśmy przekonani, że Dział Badania i Rozwój przyczyni się do umocnienia naszej pozycji rynkowej.

To kolejny krok na drodze ekspansji biznesowej CUBE.ITG” – stwierdza Paweł Witkiewicz.