Przejdź do treści

35% wzrost przychodów Grupy DataContact – podsumowanie roku 2013

Rok 2013 był dla Grupy DataContact (GDC)  – wiodącej firmy na rynku usług call/contact center okresem wzrostu organicznego i integracji. Pod względem finansowym na rynku silnej konkurencji połączone spółki grupy osiągnęły znaczące wzrosty. Spodziewany jest około 35% wzrost przychodów w 2013 r. w stosunku do roku 2012 (około 34 mln złotych vs 25 mln). Wynik EBITDA będzie około 5 razy wyższy niż rok wcześniej.

Pod koniec 2012 roku Grupa DataContact przejęła Universal Agent, spółkę działającą w tej samej branży i należące do niej dwie spółki zależne – 4call (usługowe call center) i 1step2work (agencja pracy tymczasowej).

W pierwszej połowie roku GDC skupiła się na integracji operacyjnej wszystkich obszarów działalności. Połączono działy operacyjne, zintegrowano wszystkie działania sprzedażowe, wdrożono jeden system księgowy, połączono działy IT. Wszystkie te działania pozwoliły na osiągnięcie efektu skali, osiągnięcie zakładanych synergii operacyjnych i kosztowych, a w konsekwencji lepszą alokację kosztów stałych. W tym samym czasie Zarząd koncentrował się budowaniu zaufania i wiarygodności wśród pracowników nowych spółek. Operacyjnie grupa zoptymalizowała zdolności produkcyjne i wykorzystanie zasobów ludzkich.

Ważnym elementem scalającym wszystkie spółki GDC jest zastosowane rozwiązanie technologiczne. –„ W całej GDC (cztery lokalizacje) używamy jednego systemu call center. Możemy szybko i elastycznie realizować najbardziej skomplikowane kampanie i wspomagać się zasobami ze wszystkich lokalizacji. Jedno rozwiązanie IT i wspólne zarządzanie operacjami pozwala nam na bieżąco porównywać wyniki i szukać optymalnych rozwiązań – powiedział Prezes GDC Cezary Hermanowski.

Atutem grupy jest ogromne doświadczenie (DataContact jest najstarszym usługodawcą call center w Polsce) i kadra ekspertów branżowych. – „Najbardziej istotnym elementem rozwoju GDC w 2013 roku było wdrożenie najlepszych praktyk, pochodzących zarówno z samej DataContact jak i z dwóch spółek, które zostały przyłączone do Grupy w ramach procesu akwizycji. Ponadto udało się dwukrotnie zwiększyć skalę projektów międzynarodowych oraz prawie dwukrotnie rozwinąć oddział w Warszawie – powiedział Andrzej Rezler,  Dyrektor Operacyjny Grupy –  W 2013 przygotowywaliśmy się też do realizacji ambitnego budżetu 2014 roku poprzez rozwój kompetencji w zakresie realizacji dużych projektów sprzedażowych ze szczególnym uwzględnieniem takich sektorów rynku jak telewizja płatna, ubezpieczenia czy branża wydawnicza.

W 2014 roku Grupa planuje osiągniecie przychodów w wysokości  41 mln złotych. –„Plan jest ambitny, należy jednak pamiętać, że pod koniec 2013 uruchomiliśmy dodatkowe 130 stanowisk telemarketerskich w Warszawie, które osiągną pełną wydajność w roku bieżącym – powiedział Krzysztof Szpanelewski, dyrektor finansowy Grupy DataContact. – Istotnym elementem naszego planu na 2014 jest poprawienie rentowności w kilku kluczowych obszarach. Chcemy zachować dużą dynamikę wzrostu wyników finansowych”.

Od strony biznesowej GDC stale rozwija skalę współpracy z obecnymi partnerami oraz rozpoczyna współpracę z nowymi klientami z branży telekomunikacyjnej, finansowej i wydawniczej.

Pod względem nowych zleceń zauważalna jest  stabilizacja na rynku.  “GDC, ze względu na posiadane zasoby koncentruje się na dużych projektach – powiedział Cezary Hermanowski, prezes Grupy DataContact. Coraz częściej zauważamy po stronie naszych klientów chęć współpracy z 1-2 partnerami zamiast z dużą grupą mniejszych dostawców. Takie rozwiązanie daje naszym partnerom stabilność i przewidywalność – a to moim zdaniem jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. Jeśli chodzi o telesprzedaż – rynek powoli zaczyna być nasycony. Dlatego rozmawiamy z naszymi partnerami na temat alternatywnych rozwiązań mających na celu wzrost tzw. wartości klienta m.in. poprzez działania zmierzające do budowania lojalności i utrzymania klientów.

W obszarze zainteresowań GDC jest nie tylko wzrost organiczny. –„W 2013 przyglądaliśmy się kilku możliwościom akwizycyjnym. Prowadziliśmy zaawansowane rozmowy, jednak rozbieżności związane z wyceną nie pozwoliły nam na realizację naszych planów w tym obszarze. Niemniej jednak antycypujemy dalszą konsolidację rynku, której zamierzamy być aktywnym uczestnikiem – powiedział Krzysztof Szpanelewski.

Obecnie w skład Grupy DataContact (GDC) wchodzą spółki DataContact Direct, DataContact Center, DataContact 24, Universal Agent, 4call.pl, Targetix i 1step2work. Zasoby call center Grupy DataContact to prawie 800 stanowisk w 4 lokalizacjach: Warszawie, Stalowej Woli, Bielsku-Białej i Krakowie.