Grupa Nokaut: warunkowe umowy kupna akcji Morizon S.A.

Grupa Nokaut podpisała warunkowe umowy kupna akcji spółki Morizon S.A. z trzema akcjonariuszami tej spółki. Łącznie zawarte umowy dotyczą 2 337 500 akcji spółki Morizon S.A., co stanowi 18,70% jej kapitału zakładowego.

W ramach umów trzej akcjonariusze Morizon S.A. zobowiązali się do odsprzedania tej liczby akcji za łącznie 3 zł w przypadku, gdy Grupa Nokaut obejmie do 21 stycznia 2014 co najmniej 8 mln akcji serii E, zaś skonsolidowany zysk netto Morizon S.A. za 2014 rok będzie niższy niż 2 mln zł. Realizacja umów warunkowych może zwiększyć udział Grupy Nokaut w kapitale spółek Morizon i Melog do 29% oraz obniżyć wycenę bazową transakcji do kwoty 20 mln zł.

Umowy warunkowe dają akcjonariuszom Grupy Nokaut dodatkowe zabezpieczenie planowanej transakcji nabycia akcji Morizona w przypadku osiągnięcia przez Morizon i Melog niesatysfakcjonujących wyników finansowych.

Morizon SA jest notowaną na NewConnect grupą wyszukiwarek w sektorze nieruchomości. W grudniu 2013 Morizon SA podpisała umowę nabycia 100% udziałów Melog.com, największego w Polsce niezależnego wydawcy specjalistycznych serwisów dla branży nieruchomości. Docelowo Grupa Nokaut.pl nie wyklucza przejęcia całości akcji Morizon.pl. Planowana inwestycja w znaczącym stopniu dywersyfikuje działalność Grupy Nokaut na rynku polskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu