Przejdź do treści

Faktoring – lekarstwem na kumulację zadłużenia

1 Crédit Agricole Commercial Finance Polska, faktoring, Stanisław Atanasow

credit agricoleNa polskim rynku usługa ta jest coraz bardziej popularna – obserwujemy stały wzrost rynku faktoringowego nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Firmy oferujące te usługi proponują przedsiębiorcom nowe rozwiązania, które pomagają realizować bezpieczne transakcje zarówno w kraju, jak i za granicą.

Faktoring z każdym rokiem staje bardziej popularnym narzędziem przeciwdziałającym powstawaniu zatorów płatniczych oraz sprzyjającym poprawie kondycji finansowej przedsiębiorców. Pomaga on przede wszystkim firmom skutecznie zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej spowodowaną długimi terminami płatności należności od odbiorców. Możemy wyodrębnić kilka jego odmian, m.in.: faktoring bez przejęcia ryzyka, czyli niepełny, który działa w oparciu o przeniesienie należności handlowych na faktora, jednak faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Natomiast o faktoringu bez regresu, czyli pełnym, mówimy wtedy, gdy faktor nie może zwrócić się do klienta o zwrot kwot niespłaconych przez odbiorcę, wobec którego przejął ryzyko. W rezultacie faktoring taki pełni również rolę swoistego „ubezpieczenia”.

Sprzedaż zagraniczna

Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA do swojej oferty dołączył faktoring eksportowy, finansujący należności eksportowe. Usługa polega na tym, że na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika do wysokości wcześniej nadanego limitu. Po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru bądź usługi klienci od razu dysponują środkami finansowymi w danej walucie. Do głównych zalet produktu należy elastyczna forma finansowania działalności eksportowej dostosowanej do wielkości i struktury sprzedaży zagranicznej.

Faktoring a windykacja

Są to dwa często ze sobą mylone pojęcia. Jednak to dwie zupełnie różne usługi. Podstawową funkcją faktoringu jest finansowanie. Korzystający z usługi przedsiębiorca dostaje pieniądze znacznie wcześniej niż zakłada termin płatności na fakturach. Natomiast do firmy windykacyjnej przedsiębiorca zwraca się w momencie, gdy chce jak najszybciej odzyskać kwotę, którą zalega mu dłużnik.

Według danych Euler Hermes, branże szczególnie narażone na nieterminowe płatności to: meblarstwo, transport, sektory handlu detalicznego i dystrybucji. W ubiegłym roku w Polsce zbankrutowało 941 przedsiębiorstw. Wynik ten oznacza, że liczba firm, które ogłosiły bankructwo była aż o 28 procent większa w porównaniu do roku 2011. Jednocześnie w ubiegłym roku odnotowano najwięcej od 2004 roku upadłości firm działających w Polsce. Najwięcej firm zbankrutowało na Mazowszu.

Ewenement gospodarczy

Jak wynika danych Polskiego Związku Faktorów, obroty polskiej branży faktoringowej niezmiennie rosną (w ostatnich trzech kwartałach osiągnęły one wartość blisko 70 mld zł). Obroty firm raportowane na koniec września wzrosły o 59 procent w stosunku do poprzedniego kwartału bieżącego roku i są wyższe o blisko 15 procent niż po trzech kwartałach ubiegłego roku. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiego Związku Faktorów, to ewenement w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju.

Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA) twierdzi, że polski rynek usług faktoringowych ma ogromny potencjał wzrostu. Cały czas dojrzewa i sukcesywnie zbliża się do średniej europejskiej. Jego zalety doceniają jednocześnie małe firmy, jak i duże korporacje – mówi. Dlaczego? Ponieważ faktoring jest usługą, która dobrze sprawdza się zarówno w okresie koniunktury, jak i spowolnienia gospodarczego.