Walne Kancelarii Medius SA uchwaliło nowe emisje akcji i obligacji

1 CATALYST, Kancelaria Medius, Michał Imiołek

kancelaria mediusZakończone wczoraj NWZ Kancelarii Medius SA uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji. Podjęto także decyzję o programie emisji obligacji obligacji o wartości 8 mln zł. Papiery będą wprowadzone na Catalyst w roku 2014.

Pozyskany z ich emisji kapitał Kancelaria Medius SA przeznaczy na dalszy rozwój organiczny w tym windykację wierzytelności z sektora B2C, która jest jednym z zasadniczych filarów działalności spółki.

Wprowadzenie na rynek nowych akcji ma charakter bardziej formalny.

– Celem zapewnienia większej płynności obrotu akcjami, niezbędne jest poszerzenie akcjonariatu spółki, co wymaga przeprowadzenia nowej emisji walorów skierowanej do osób niebędących dotychczas naszymi akcjonariuszami. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji oraz koniecznością jej zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie – mówi Michał Imiołek, Prezes Zarządu Kancelarii Medius SA.

Oprócz nowych emisji walne zdecydowało także o uruchomieniu programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej. Zakłada on nieodpłatne obejmowanie przez menadżerów warrantów subskrypcyjnych na akcje spółki.

– Biorąc pod uwagę, iż praca i zaangażowanie kadry menadżerskiej ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki w naszym interesie jest wprowadzanie zachęt motywujących do efektywnej pracy i dłuższego związania się z nami. Nowy program menadżerski to właśnie taka zachęta – podkreśla Imiołek.

Już dziś menadżerowie osiągają dobre wyniki.  16 grudnia spółka podpisała dwie znaczące umowy. Kupiła wierzytelności o wartości 2,8 mln i pozyskała do obsługi pakiet o wartości 0,6 mln zł. Taki model zarządzania ma wpływ na wyniki. Kancelaria Medius zakończyła trzeci kwartał 2013 zwyżką obrotów. Narastająco po trzech kwartałach przychody windykacyjnej spółki wynoszą 1,43 mln zł, a zysk 81 tys. zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku. Zgodnie z założeniami spółka realizuje wzrost wyników finansowych i koncentruje się na rozwoju. Dlatego też KM SA prognozuje przychody ze sprzedaży na koniec roku 2013 na poziomie 1,7 mln zł, czyli o 1 mln więcej niż rok temu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu