Przejdź do treści

InPost i PGP podpisały umowę na obsługę sądów i prokuratur

1 Igor Chalupec, InPost, Leszek Żebrowski, Polska Grupa Pocztowa, Rafał Brzoska

inpostInPost i Polska Grupa Pocztowa podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obsługi kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Wartość dwuletniej umowy może sięgnąć nawet 200 mln zł. InPost udostępni dla potrzeb realizacji tego kontraktu wszystkie swoje placówki, tak własne, jak i partnerskie – m.in. zlokalizowane w 5000 placówek sieci RUCH – oraz inne zasoby techniczne i organizacyjne.

W dniu 18 grudnia 2013 roku Polska Grupa Pocztowa podpisała umowy ze Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie oraz Prokuratorem Generalnym na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wejdzie w życie od stycznia 2014 roku, jest wart ok. 500 mln złotych.PGP doręczy w trakcie obowiązywania umów ponad 100 mln przesyłek, czyli przeciętnie ponad 4 mln listów, paczek oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym miesięcznie.Niebawemna stronie internetowej PGP – www.pgpsa.pl zostanie udostępniona lista wszystkich placówek, w których będzie można odebrać awizowaną przesyłkę. PGP będzie świadczyła usługę w oparciu o sieć ponad 7000 placówek pocztowych w całym kraju.

Umowa pomiędzy PGP a InPost obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, w tym:

  1. Przesyłki listowe o wadze do 2.000 g (Gabaryt A i B): zwykłe, priorytetowe, rejestrowane, nierejestrowane, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)
  2. Paczki pocztowe o wadze do 10.000 g (Gabaryt A i B): zwykłe, priorytetowe, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)
  3. Paczki pocztowe o wadze ponad 10.000 g do 30.000 g (Gabaryt A i B): zwykłe, priorytetowe, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)
  4. Przesyłki kurierskie o wagach: do 2 kg, od 2 kg do 5 kg, od 5 kg do 15 kg, od 15 kg do 30 kg, od 30 kg do 50 kg

„Bardzo cieszymy się, że możemy współpracować z PGP przy realizacji tak ważnego kontraktu na rzecz instytucji publicznych. Jesteśmy w pełni przygotowani technicznie do działań na taką skalę pod względem liczby placówek dzięki współpracy z m.in. RUCHem. Ponadto dysponujemy doskonałym zapleczem technicznym, zdolnym obsłużyć masową korespondencję. Nasza nowoczesna sortownia już dziś płynnie obsługuje 1,2 mln przesyłek dziennie, a jej moce nie są w pełni wykorzystane. Warto zauważyć, że Grupa Integer.pl posiada też liczne umowy z partnerami zagranicznymi, z którymi realizuje usługi pocztowe na rynku europejskim i światowym” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

„Jestem przekonany, że naszym działaniem i sposobem realizacji kontraktu będziemy mieć możliwość udowodnienia, iż zasługujemy na zaufanie największych instytucji publicznych. Oszczędności – jakie sądy powszechne i prokuratury uzyskają dzięki temu kontraktowi – pozwolą na realizację innych, ważnych celów tych instytucji. Bez wątpienia dołożymy wszelkich starań, aby realizacja kontraktu była sprawna, a kwestie trudne rozwiązywane sprawnie. W najbliższych dniach można spodziewać się, że nasi pełnomocnicy pojawią się w sądach i prokuraturach, aby dokonać pierwszych ustaleń. Jesteśmy także otwarci na współpracę z Pocztą Polską, która może niejednokrotnie skorzystać finansowo na współpracy z operatorami prywatnymi – tak, jak ma to miejsce na rynkach zagranicznych. Zdecydowanie cieszy nas ten kolejny krok w kierunku deregulacji rynku pocztowego, jakim jest wygrany przetarg oraz jednoznaczne decyzje KIO. Już niebawem udostępnimy również na naszej stronie internetowej adresy lokalizacji placówek pocztowych, w których będzie można odebrać awizowane przesyłki”– komentuje Leszek Żebrowski, prezes zarządu PGP.

„Po przeprowadzonej modernizacji i informatyzacji sieci – placówka RUCHu stała się nowoczesnym punktem oferującym klientom szeroki wachlarz usług. Dzięki współpracy z InPost nasza oferta poszerzy się dodatkowo o możliwość odbioru przesyłek awizowanych. Sieć detaliczna RUCHu obejmuje obszar całej Polski. Nasze placówki własne i punkty partnerskie są w każdej gminie, zatem dostępność placówek – w których będzie można odbierać przesyłki awizowane – zapewnia pokrycie całego kraju. Jednocześnie mogę zapewnić, że nowa usługa będzie realizowana na najwyższym poziomie, a odbiór przesyłek awizowanych w punktach z logo RUCH będzie prosty i przede wszystkim szybki” – dodaje Igor Chalupec, prezes RUCH S.A.

Zgodnie z decyzją Centrum Zakupów Instytucja Gospodarki Budżetowej z dnia 22 listopada 2013 roku, Polska Grupa Pocztowa złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na obsługę korespondencji sądów powszechnych oraz prokuratur. PGP złożyła ofertę niższą o ponad 84 mln zł od Poczty Polskiej.

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 16 grudnia 2013 roku podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez PGP przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokurator. W ogłoszonym wyroku KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do realizacji kontraktu.

Udział Polskiej Grupy Pocztowej w przetargu organizowanym przez Centrum Zakupów był możliwy dzięki zmianie warunków SIWZ na podstawie orzeczenia Krajowej IzbyOdwoławczej z dnia 7 października 2013 roku, że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową, o której mowa w art. 17 prawa pocztowego.