Przejdź do treści

Emisja akcji Marki serii E została zarejestrowana

1 emisja akcji serii E, Jarosław Konopka, marka, NewConnect

markaBiałostocki Sąd Rejonowy zarejestrował emisję akcji serii E firmy pożyczkowej Marka, notowanej na NewConnect. Z emisji Spółka pozyskała ponad 3,9 mln zł. 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.043.000,00 zł. poprzez emisję 1.043.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.032.286,00 zł (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych). 

Spółka sprzedawała akcje po cenie emisyjnej 3,75 zł. Emisja była prowadzona w formie prywatnej, a akcje zostały objęte przez 3 podmioty. Wśród nich jest Jarosław Konopka, Prezes Zarządu Marki, który zwiększył zaangażowanie w ogólnej ilości akcji. 

Emisja została przeprowadzona ze względu na konieczność dokapitalizowania Spółki. Pozyskane środki mają pomóc w zwiększeniu sprzedaży i zapewnieniu stabilności finansowej.

Obecnie Zarząd prowadzi intensywne prace oraz rozmowy, których celem jest rozszerzenie bazy pośredników kredytowych oraz modyfikacja oferty pożyczek i dopasowania jej do potrzeb klientów.