Przejdź do treści

Stabilność finansowa przedsiębiorcy pod ochroną

1 Adam Rospenk, MSP, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa

tueuropaUbezpieczenie od utraty stabilności finansowej dla firm z sektora MSP to innowacyjne rozwiązanie, które wprowadziło właśnie Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Zabezpiecza kontrahentów przedsiębiorcy na wypadek nagłych zdarzeń, jak upadłość firmy bądź zgon właściciela, uniemożliwiających regulowanie zobowiązań. To pierwszy na rynku produkt dla MSP obejmujący ubezpieczenie życia i zabezpieczenie spłaty należności wobec partnerów biznesowych.

W ciągu trzech kwartałów 2013 r. do polskich sądów wpłynęło blisko 3 400 wniosków o upadłość dużych, małych i średnich podmiotów oraz mikrofirm, tj. o 5,5 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (dane pozyskane przez Coface z Ministerstwa Sprawiedliwości). Pokazuje, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze znacznym ryzykiem, które choć w części należy zabezpieczyć. 

Trudności z regulowaniem płatności to pierwsze symptomy poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy, jakich może spodziewać się przedsiębiorca. Jeśli mimo podjętych działań nie uda się odbudować płynności finansowej, a zaległości w płatnościach będą rosły, wierzyciele mogą podjąć radykalne kroki, jak złożenie do sądu wniosku o upadłość firmy. Jeśli sąd uzna, że zaszły przesłanki do ogłoszenia upadłości, kontrahenci i tak mogą pozostać bez możliwości odzyskania pieniędzy, gdy okaże się, że majątek firmy nie wystarczy na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Odmienna, choć dla kontrahentów podobna w skutkach, sytuacja to śmierć przedsiębiorcy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ona również oznacza brak możliwości zapłaty faktur, wystawionych przez partnerów biznesowych. Co wtedy ze zobowiązaniami?

– Nasze ubezpieczenie to oferta dla przedsiębiorców, którym zależy na wiarygodności u kontrahentów. Ubezpieczenie od utraty stabilności finansowej zabezpiecza interesy partnerów współpracujących z przedsiębiorcą. Transparentność to cecha szczególnie ceniona w małym i średnim biznesie, gdzie proces budowania zaufania wobec kontrahentów bez mocnej i znanej marki jest bardzo żmudny – mówi Adam Rospenk, dyrektor Pionu  Ubezpieczeń Finansowych TU Europa S.A.

Z ubezpieczenia od utraty stabilności finansowej w formie grupowej skorzystać przedsiębiorcy, którzy otworzą w banku rachunek firmowy. Kontrahent ma możliwość zgłoszenia roszczenia zarówno w banku, jak i bezpośrednio w TU Europa. Świadczenie jest wypłacane kontrahentom opcjonalnie: w przypadku śmierci ubezpieczonego bądź ogłoszenia upadłości mikrofirmy.

– Innowacyjne ubezpieczenia dla sektora MSP staje się naszym znakiem rozpoznawczym. Posiadamy najbardziej rozbudowaną na rynku i wyspecjalizowaną ofertę produktów dla małych i średnich firm, dostępną w kanale bancassurance – dodaje Adam Rospenk.

Cztery lata temu TU Europa jako pierwsze zaoferowało ubezpieczenie od upadłości kredytobiorców  dla małych i średnich firm, dostępne dla przedsiębiorców w powiązaniu z produktami bankowymi. Do dziś pozostaje ono oryginalnym rozwiązaniem na rynku.

W III kwartale 2013 r. to właśnie ubezpieczenia finansowe dla MSP były jedną z wiodących linii biznesowych w portfolio TU Europa. Wpływ na to miała w dużej mierze doskonała sprzedaż ubezpieczenia od utraty zysku dla mikroprzedsiębiorstw, wprowadzonego w kanale bankowym. Jest to popularne wśród dużych firm ubezpieczenie „business interruption”, dostosowane precyzyjnie przez TU Europa do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. Jego sprzedaż na przestrzeni trzech kwartałów wzrosła aż 25-krotnie. Bardzo dobre wyniki wygenerowało także ubezpieczenie ochrony prawnej, w tym dla firm z sektora MSP – TU Europa podwoiło jego sprzedaż w stosunku do analogicznego okresu ub.r.