Przejdź do treści

Microsoft Dynamics AX na studiach podyplomowych

1 Kamil Fałek, Microsoft Dynamics AX, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Programowanie systemów ERP, Syntea, Tomasz Pieciukiewicz

microsoftSyntea SA i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych uruchamiają studia podyplomowe „Programowanie systemów ERP”.

Nowy kierunek studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP” powstał dzięki współpracy firm Syntea SA, partnera edukacyjnego firmy Microsoft, oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowychw Warszawie. Jego celem jest edukacja studentów w zakresie systemów ERP, a w szczególności ich oprogramowywania i wdrażania w przedsiębiorstwach. 

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektami i procesami biznesowymi, które są kluczowe do zrozumienia roli systemów ERP w organizacji. Ponadto zajęcia będą obejmowały kwestie dotyczące sposobu wdrażania rozwiązań ERP oraz ich instalacji, administracji i oprogramowywania na przykładzie systemu Microsoft Dynamics AX.

Przygotowując programy studiów dbamy o to, by studenci otrzymali zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak i praktyczną wiedzę, możliwą do bezpośredniego zastosowania w pracy. W ramach studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP” studenci nie tylko zdobywają wiedzę pozwalającą im lepiej zrozumieć miejsce systemu ERP w przedsiębiorstwie oraz mogą wziąć udział w projekcie wdrożenia takiego systemu, ale również przygotowują się do zdobycia certyfikatów z programowania w systemie Microsoft Dynamics AX – mówi dr inż. Tomasz Pieciukiewicz, Kierownik studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP”, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje w zakresie systemów ERP. Idealni kandydaci to osoby zajmujące stanowiska techniczne, które pracują obecnie z rozwiązaniami tej klasy i będą je nadal wykorzystywać w najbliższej przyszłości, jak również osoby, które planują ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach technicznych. Ukończenie studiów wiąże się z napisaniem i obroną pracy dyplomowej polegającej na wykonaniu indywidulanego lub grupowego projektu, i w następstwie uzyskaniem specjalizacji „Programista systemów ERP”. Po odbyciu studiów absolwenci będą mieli możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwach wdrażających systemy ERP, co z pewnością zwiększy szanse na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

Systemy ERP należą do najczęściej wdrażanych technologii w średnich i dużych firmach. Absolwentom uczelni wyższych studiującym na kierunkach informatycznych wciąż brakuje wiedzy i praktycznych umiejętności na temat możliwości wykorzystania tych aplikacji w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi wykładowcami, pracującymi na co dzień z systemami ERP stwarzamy studentom szansę nabycia specjalistycznych umiejętności, cenionych na rynku pracy. Najlepszym z nich oferujemy także program praktyk w wiodących firmach wdrażających systemy Microsoft Dynamics – komentuje Kamil Fałek, Dyrektor Działu Szkolnictwa Wyższego, Syntea SA.

Program studiów weekendowych obejmujących dwa semestry przewiduje 184 godziny zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych oraz 6 godzin seminarium dyplomowego. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni PJWSTK oraz certyfikowani przez Microsoft trenerzy Microsoft Dynamics AX. 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i jest ceniona zarówno wśród studentów, jak i pracodawców. Partner uczelni – Syntea SA – od ponad 10 lat specjalizuje się w realizacji szkoleń i audytów wdrożeń systemów klasy ERP. Firma współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzeniu wyspecjalizowanych warsztatów na studiach, realizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów. Studenci mogą więc być pewni, że program zajęć na studiach podyplomowych „Programowanie systemów ERP” został przygotowany przez najlepszych ekspertów i wprowadzi ich w tajniki zaawansowanych możliwości systemów klasy ERP. 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 prowadzona będzie od 7 stycznia do końca lutego 2014 roku (lub do wyczerpania miejsc).

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.pjwstk.edu.pl/?kat=268.