Przejdź do treści

Przyszłość polskiego szkolnictwa

Powszechnie wiadome jest, że szkolenia e-learningowe poza wieloma zaletami mają również wiele wad. Jako odpowiedź na zastrzeżenia stawiane e-learningowi zaczęto stosować blended learning, choć i do niego na początku podchodzono nieufnie. Coraz szybciej się to zmienia, m.in. dzięki nowym narzędziom wspierającym blended learning.

Żeby szkolenia e-learningowe były skuteczne, kursanci muszą mieć bardzo silną wolę i wysoki poziom motywacji, a tego często brak, zwłaszcza, gdy na szkolenie wysyła pracodawca. Poza tym taka forma kształcenia nie daje szans na rozmowę z nauczycielem, który wyjaśniłby to, co w materiałach przedstawione jest w sposób niejasny.

Jak wynika z raportu „Blended Learning – Current Use, Challenges and Best Practices”, pewne obawy istnieją również wobec blended learningu, lecz dotyczą już nieco innych kwestii niż dawniej. Nie kwestionuje się bowiem skuteczności, mówi się raczej o tym, kto w firmach powinien zajmować się szkoleniami blended learningowymi, skoro tak niewiele osób się na tym zna. Wciąż za mało jest osób specjalizujących się w nauczaniu mieszanym w stosunku do osób chcących się tą metodą szkolić. Wspomniany raport mówi, że tylko w 26% organizacjach na świecie pracują osoby specjalizujące się w blended learningu, mimo że obawy co do efektywności metody znikają. Zintegrowana metoda nauczania jest wręcz coraz bardziej doceniana, lecz także oczekuje się od niej więcej, m.in. dostosowania narzędzi do urządzeń mobilnych lub dostępu na żądanie do materiałów szkoleniowych.

Inny raport, „End of Financial Support – przyszłość rynku szkoleń w Polsce” pokazuje, że w przyszłości polscy pracodawcy będą najchętniej wybierać mieszane metody nauki dla swoich pracowników (uznało tak 38,8% przedstawicieli firm szkoleniowych), co potwierdziły wskazania przedsiębiorców (32,9%) oraz trenerów (46,8%) nie współpracujących na stałe z firmami szkoleniowymi. Takie wybory ankietowanych mogą wynikać ze świadomości głównej zalety nauczania zintegrowanego, jaką jest zwiększenie efektywności szkoleń przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oraz czasu (który w szkoleniach stacjonarnych trzeba by poświęcić np. na dojazdy).

Krokiem w stronę spełnienia tych oczekiwań jest platforma Training Support (http://start.trainingsupport.pl/) – pomaga trenerom wyspecjalizować się w blended-learningu oraz oferuje to, czego oczekuje się po metodach mieszanych. Choć jest to krok mały, to jednak kierujący w stronę tego, co nieuniknione – bo najbardziej skuteczne.