Przejdź do treści

Polska delegacja odwiedziła siedzibę Huawei w Shenzhen

1 China Hi-Tech Fair 2013, FTTH, Huawei, Iwona Wendel, LTE-Advance, Ryan Ding

huaweiGrupa 17 przedstawicieli polskich instytucji rządowych i samorządowych odwiedziła siedzibę Huawei w Shenzhen. Delegacji przewodziła Iwona Wendel – wiceminister rozwoju regionalnego. Wśród gości byli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz reprezentanci 6 wybranych województw. Członkowie delegacji zostali zaproszeni  przez organizatora China Hi-Tech Fair 2013 – jednych z największych targów technologicznych w Chinach.

Polska delegacja wzięła udział w serii warsztatów na temat najnowszych technologii teleinformatycznych prowadzonych przez ekspertów Huawei. Spotkania poświęcone były technologii FTTH i LTE-Advance, jak również wykorzystaniu technologii ICT w biznesie (Business Opportunity-Oriented Solutions and Tactics).

Firma Huawei w ciągu 26 lat stała się jedną z 500 największych na świecie. Jej bogate doświadczenie biznesowe, jak i możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu ITC jest dla nas bezcenne. Blisko 10-letni wkład Huawei w rozwój technologii teleinformatycznych w Polsce oraz wsparcie firmy m.in. w zakresie edukacji i R&D jest przez nas zauważalne i doceniane. Ma to także niebagatelny wpływ na ogólne zaangażowanie obu krajów w bliską i długoterminową współpracę – otwarta na innowacje polska gospodarka to dla Huawei niezwykle przyjazne środowisko do współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami – podsumowała wizytęIwona Wendel – wiceminister rozwoju regionalnego.

Podczas wizyty w Shenzhen polska delegacja zwiedziła też m.in. kompleks biurowy Huawei – Centrum R&D (Research & Developement Center), Centrum Szkoleniowe, Data Center i Centrum Administracyjne.

Polska to dla nas jeden z najważniejszych rynków w Europie. W nadchodzących latach 2014-2020 kraj utrzyma dynamiczny rozwój, zwłaszcza w kontekście rozwoju infrastruktury ICT, narodowych sieci szerokopasmowych oraz walki z wykluczeniem cyfrowym. Cieszę się, że mamy możliwość podzielenia się naszym doświadczeniem na rynkach światowych z polskimi ekspertami ICT i wesprzeć ich w rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Mam nadzieję, że spotkanie pozwoli nam również odnaleźć nowe płaszczyzny współpracy.  Jednym z kluczowych elementów strategii Huawei jest wsparcie lokalnych społeczności, szkolnictwa wyższego oraz walki z wspomnianym już wykluczeniem cyfrowym – podsumował wizytę Ryan Ding, CEO Carrier Business Group w Huawei.

Zaangażowanie w działalność lokalnych społeczności jest ważną wartością wyznawaną przez Huawei. Delegacje i spotkania w Shenzhen są optymalną platformą do wymiany doświadczeń oraz pozwalają na intensyfikację dialogu między przedstawicielami rynku ICT.