Konkurs na esej – nagrodą bezpłatne studia z zakresu prawa International Legal Skills

1 International Legal Skill, Iwona Wojtalik, Uczelnia Łazarskiego

uczelnia łazarskiegoWydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego ogłasza kolejną edycję konkursu na napisanie eseju, w którym główną nagrodą jest bezpłatny udział w programie International Legal Skills. ILS to jednoroczny kurs z zakresu prawa realizowany w języku angielskim na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego, posiadający akredytację Międzynarodowego Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu. Laureaci konkursu za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca otrzymają 50% zniżki w opłacie za studia.

Konkurs przeznaczony jest nie tylko dla studentów prawa i ekonomii, ale także praktyków prawników oraz menedżerów pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Esej konkursowy dotyczyć ma roli adwokata w globalizującym się świecie – „The role of an attorney in a global world”. Powinien mieć nie więcej niż 25 stron znormalizowanego maszynopisu i być napisany w języku angielskim. Ostateczny termin nadsyłania prac to 15 styczna 2014 roku. Gotowe teksty, wraz z danymi osobowymi i kontaktowymi autora należy przesyłać do Pani Iwony Wojtalik na adres Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa) w dwóch wersjach – wydrukowanej i elektronicznej (na nośniku, np. na płycie CD).

Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzecim najchętniej wybieranym kierunkiem w roku akademickim było prawo. Zawód prawnika cieszy się dużym prestiżem, więc studia prawnicze są nadal jednym z najbardziej obleganych i cenionych przez maturzystów kierunkiem studiów. Dlatego już w czasie studiów warto zdobyć dodatkowe kompetencje, by w przyszłości móc z sukcesem konkurować o atrakcyjne miejsce pracy – mówi Pani Iwona Wojtalik z Uczelni Łazarskiego – koordynatorka konkursu i opiekun programów anglojęzycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. .

Celem programu International Legal Skills jest nauczenie prawniczego myślenia poprzez praktyczne poznanie zagadnień poruszanych w trakcie zajęć, pokazanie drogi rozwiązania problemu przedstawionej przez cenionych na całym świecie praktyków prawa. Grono wykładowców programu ILS tworzą wybitni prawnicy związani z krajowymi zrzeszeniami BAR z Nowego Jorku, Anglii, Rotterdamu, Paryża.

Słuchacze mogący się pochwalić najlepszymi wynikami, mają szansę ubiegać się o staże w najlepszych międzynarodowych firm prawniczych. W ubiegłym roku, absolwenci mieli możliwość odbywać praktykę m.in. w międzynarodowej kancelarii Dentons (dawniej Salans) i Miller Canfield. Podobnie i w tym roku – najlepsi uczestnicy programu mogą liczyć na staż w USA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu