JPoint – przyjazna przestrzeń biznesowa dla studentów

Już 02.12.2013 roku w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego będzie miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce JPoint’a. JPoint to przyjazna przestrzeń biurowa, która ma pokazać studentom, że przyszła praca może być przyjemnością oraz zachęcić ich do nabywania pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie studiów.

Oficjalne otwarcie nastąpi w dniu 02.12.2013 o godz. 12.30w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, w którym będzie uczestniczyć Dyrekcja Instytutu Informatyki oraz Władze Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz przedstawiciel Zarządu JCommerce SA, firmy będącej pomysłodawcą przedsięwzięcia. Początek tego eventu zaplanowany jest w Auli B4. Kluczowym punktem wydarzenia będzie też odsłonięice graffiti na jednej ze ścian JPointu. Graffiti zostało stworzone bowiem w oparciu o pomysły studentów Uniwersytetu Śląskiego, które zebrane zostały podczas listopadowego IT Academic Day na tej uczelni. Twórcami ilustracji jest grupa śląskich artystów – NieTak, która od sierpnia br. współtworzy wraz z pracownikami JCommerce nowe przestrzenie biurowe firmy. Wydarzenie będzie też okazją do osobistego spotkania studentów Uniwersytetu  z absolwentami uczelni oraz poznania ich doświadczeń z odbytych praktyk i staży.

Firma JCommerce aktywnie angażuje się w projekty środowiska akademickiego. „JStudent – synergia nauki i biznesu” to najnowsza inicjatywa, mająca na celu pomoc studentom uczelni, by szybciej i lepiej zaaklimatyzowali się w środowisku biznesowym i odczuli, że praca może sprawiać przyjemność. W ramach tego projektu powstają na uczelniach wyższych tzw. JPointy, będące przeniesieniem kawałka przyjaznej przestrzeni biurowej firmy JCommerce. Projekt „JStudent – synergia nauki i biznesu” obejmuje również realizację cyklu szkoleń i wykładów prowadzonych przez specjalistów z firmy JCommerce SA, a także spotkania studentów ze specjalistami w siedzibie firmy. JPoint ma odzwierciedlać fragment przestrzeni firmy, tak by podczas spotkań projektowych studentów ze specjalistami IT lub też staży, młodzi adepci informatyki czuli się w firmie JCommerce jak u siebie na uczelni, a przez to łagodnie zaczynali swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

Zdaniem prezesa firmy JCommerce, Śląsk jest regionem, który kształci bardzo dobrych specjalistów i nie można pozwolić na to, by szukali oni swojego miejsca zatrudnienia poza nim. – Działajmy lokalnie, pracujmy globalnie, doceniajmy nasz rodowód i miejmy swój wspólny wkład w rozwoju nowych technologii – regularnie podkreśla na spotkaniach ze studentami Piotr Zyguła. Zarząd firmy wspomniał też, że trwają rozmowy z kolejnymi uczelniami z regionu i niebawem otwarte zostaną kolejne współkreowane przez studentów JPointy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu