Przejdź do treści

ESKA ROCK wdraża strategię rozwoju w Internecie

1 Arkadiusz Frąckowiak, Bogusław Potoniec, ESKA Rock, Grupa Radiowa TIME, Kuba Wojewódzki, Marcin Bisiorek

timeZarząd Grupy Radiowej Time podjął decyzję o wdrożeniu strategii intensywnego rozwoju projektu internetowego ESKA ROCK. W związku z tą zmianą ze stacji odchodzi dotychczasowy dyrektor programowy Marcin Bisiorek. Zmianie ulegnie także koncepcja poranka, w związku z czym umowa z Kubą Wojewódzkim nie zostanie przedłużona.

– Program ESKI ROCK skierowany jest do młodej i dynamicznej grupy odbiorców, która coraz częściej i coraz chętniej wykorzystuje Internet do słuchania radia. W najbliższym czasie zamierzamy skupić się na rozbudowaniu tego kanału dotarcia i uatrakcyjnieniu internetowego oblicza ESKI ROCK. Wprowadzenie nowej strategii skutkuje zmianami programowymi i personalnymi – mówi Bogusław Potoniec, dyrektor programowy Grupy Radiowej Time.

Marcin Bisiorek pracował w Grupie Radiowej Time przez 13 lat. Zaczynał jako dyrektor muzyczny Radia ESKA Łódź. Następnie przez sześć lat pełnił funkcję dyrektora programowego Radia ESKA Warszawa. Był także współtwórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu ESKA Music Awards. Przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dyrektora programowego ESKI ROCK. Po odejściu Marcina Bisiorka, do momentu powołania nowego szefa stacji, pełniącym obowiązki dyrektora programowego ESKI ROCK zostaje Arkadiusz Frąckowiak (zastępca dyrektora programowego).

Kuba Wojewódzki związany był z ESKĄ ROCK od sześciu lat. Ma ogromny wkład w budowę i umocnienie wizerunku stacji wśród słuchaczy. Będzie prowadził poranek do końca 2013 roku, kiedy to wygasa jego kontrakt z ESKĄ ROCK.