Przejdź do treści

Nowa ustawa zabezpieczy interesy osób starszych

1 kredyt hipoteczny, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, renta dożywotnia, UOKiK

skarbiecLepiej zabezpieczone interesy osób starszych oraz zwiększone bezpieczeństwo to cel założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i rencie dożywotniej. Nowe prawo ma chronić przed nadużyciami, na które obecnie narażeni są emeryci. Na chwilę obecną nie wiadomo, od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Kwestie ustawy dotyczącej odwróconego kredytu hipotetycznego i tzw. umowy dożywocia były podejmowane przez polityków wielokrotnie. Ich uporządkowaniem prawnym obiecał zająć się wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Od jego obietnic minęły niemal dwa lata, a ustawa nadal nie ujrzała światła dziennego. Temat znów jednak powraca. Na początku października Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym przygotowane przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Dotyczą one także produktu sprzedażowego, jakim jest dożywotnia renta.

Dwa produkty

Oba produkty, zarówno odwrócony kredyt hipoteczny jak i renta dożywotnia dotyczą osób starszych. Pierwszy polega na tym, że bank udziela kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na domu lub mieszkaniu. W praktyce wygląda to tak, że świadczeniobiorca obiecuje oddać po śmierci swoje mieszkanie bankowi, a ten w zamian za to wypłaca mu jednorazowo lub w ratach pieniądze. O tym, czy lokal po śmierci świadczeniobiorcy trafi w ręce banku, będą mogli zdecydować spadkobiercy. Jeśli spłacą kredyt, zachowają prawo do nieruchomości. W przypadku renty dożywotniej instytucja finansująca już na etapie podpisania umowy zyskuje prawo do nieruchomości. Spadkobiercy nie będą więc mogli dysponować nią po śmierci beneficjenta.

Zabezpieczyć interes klientów

Założenia do oczekiwanej od lat ustawy mają przede wszystkim zabezpieczyć interesy klientów. Jednymi z najważniejszych są ograniczenia co do podmiotów oferujących takie usługi. Będą mogły być to tylko firmy i instytucje spełniające wymagania kapitałowe i organizacyjne, a dzięki temu możliwa będzie nad nimi kontrola ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej odpowiedników w innych państwach UE. Bardzo ważna zmiana dotyczy też wysokości renty czy kwoty, jaka będzie wypłacana klientowi. Zostanie ona ustalona przez rzeczoznawcę, wyceniającego daną nieruchomość. Inne ważne kwestie, jakie znalazły się w założeniach do ustawy to prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, prawo do wcześniejszej bezpłatnej spłaty kredytu, możliwość wypowiedzenia przez instytucję kredytującą umowy odwróconego kredytu hipotecznego wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach czy obowiązek udzielenia kredytobiorcy przed zawarciem umowy szczegółowych informacji na jednolitym arkuszu informacyjnym. Takie założenia rzeczywiście zabezpieczyłyby interesy klientów. Eksperci studzą jednak emocje i przypominają, że to dopiero projekt założeń, droga do ostatecznej ustawy będzie jeszcze długa.

Ustawa pilnie potrzebna

Oby niezbyt długa, bo na rynku tego typu usług już roi się od oszustów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za rentę dożywotnią. Skontrolowano działania wszystkich przedsiębiorców oferujących takie usługi na polskim rynku – łącznie 37 wzorców umów, z czego zakwestionowano 17 stosowanych przez pięciu przedsiębiorców. Pod lupę UOKiK wziął także przekazy reklamowe. Z 46 badanych zakwestionowano 17. – Analiza Urzędu pokazała, że największym zagrożeniem dla seniorów jest brak uregulowań prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenia dożywotnie. Szczególnie niebezpieczne może to być w przypadku upadłości przedsiębiorcy, ponieważ  konsument może stracić wówczas prawo do zamieszkania w  nieruchomości – podsumowała wyniki raportu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.