Przejdź do treści

Frost & Sullivan: Rosnąca liczba zachorowań zwiększa zapotrzebowanie na wieloparametrowe monitorowanie pacjenta

Rosnąca zapadalność na choroby przewlekłe, choroby serca i nadciśnienie wpływa na zwiększenie liczby pacjentów w Europie. Wraz z tym rośnie zapotrzebowanie na technicznie zaawansowane urządzenia do wieloparametrowego monitorowania chorych. Jednak brak refundacji wciąż stanowi zasadniczy problem ograniczający wprowadzenie metod obrazowania najwyższej klasy.


Według najnowszego raportu globalnej firmy doradczej, Frost & Sullivan, pt. Rynek rozwiązań dla wieloparametrowego monitorowania pacjentów (ang. Multiparameter Patient Monitoring Solutions Market) sektor w Europie nie wykorzysta w pełni swego potencjału z przychodami osiągającymi tylko 387,3 milionów USD w 2017 roku w porównaniu z 334,8 milionami USD w 2012 roku.

„Rosnąca świadomość klinicznych i ekonomicznych zalet wieloparametrowych monitorów pacjenta wciąż wspiera ich wykorzystanie, szczególnie w zastosowaniach kardiologicznych” – stwierdzają analitycy z zespołu Healthcare Frost & Sullivan. „Ponadto, bezpieczne i ekonomiczne urządzenia oferujące integrację, łączność i łatwe monitorowanie zasadniczych parametrów chorego we wszystkich obszarach opieki – przy łóżku pacjenta, na oddziałach intensywnej opieki i w nagłych przypadkach – podtrzymują rozwój rynku w Europie.”

Chociaż postępy technologii wpływają na rozwój rynku, szpitalom w całej Europie brakuje środków finasowych na zakup urządzeń. Inwestują one tylko w  taki sprzęt, który jest pilnie potrzebny, co wpływa na ograniczenie nabywania wieloparametrowych monitorów pacjenta. Długie cykle wymiany sprzętu, które opóźniają zakup nowych systemów, razem z brakiem polityki refundacyjnej dla procedur obrazowania w diagnostyce chorób serca, pogłębiają problemy rynku.

Erozja cen prowadzi do dalszego spadku przychodów sektora. W konsekwencji utrzymanie aktualnych relacji z klientami będzie kluczowe dla producentów chcących utrzymać marżę. Dostarczanie przystępnych cenowo, zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań, które można dostosować do innego produktu lub z nim łączyć, aby zaspokoić wymagania użytkownika końcowego, pomoże dostawcom w utrzymaniu konkurencyjności.

W Polsce prym wiodą dostawcy międzynarodowi o stabilnej pozycji, którzy oferują zaawansowane rozwiązania technologiczne. Jednakże popularność na rynku wieloparametrowych monitorów pacjenta zyskują również niskokosztowi producenci z Azji. Jakość produktu, serwis posprzedażowy, wsparcie i konserwacja uważane są przez użytkowników końcowych za istotne czynniki brane pod uwagę przy wyborze wieloparametrowych monitorów pacjenta. Szacuje się, że dochody polskiego rynku wieloparametrowych monitorów pacjenta osiągną średnią roczną stopę wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR na poziomie 2,4 procent (2012-2017).  

„Fuzje i przejęcia umożliwią takie dostosowanie i zaspokoją zapotrzebowanie klientów w Europie na produkty w rozsądnej cenie” – podsumowują analitycy Frost & Sullivan. „Prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych w celu zaprezentowania cech produktu i zwrócenia uwagi klientów na zalety rozwiązań dla wieloparametrowego monitorowania pacjentów będzie również niezwykle istotne dla przyspieszenia ekspansji rynku.”