Przejdź do treści

Jak infrastruktura techniczna wpływa na rozwój regionów?

Obszary niezurbanizowane stanowią jeden z najważniejszych elementów polskiej rzeczywistości gospodarczej i są kluczem dla rozwoju kraju. Jak wynika z Raportu Atrakcyjności Inwestycyjnej Województw z 2012 r., rozwój tych terenów zależy w dużym stopniu od poprawy stanu infrastruktury technicznej. Raport ten należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale także lokalne społeczności – gminy i powiaty. Statystyki pokazują, iż rozwój infrastruktury technicznej w mikroregionach jest szczególnie istotny – potwierdza to również najnowszy ranking samorządów przygotowany przez dwutygodnik Wspólnota.

Poziom stanu i rozwoju infrastruktury technicznej to jeden z głównych czynników przyciągających lub  ograniczających napływ kapitału napędzającego rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. W tym kontekście podstawowe znaczenie mają: gęstość i  jakość sieci drogowej, sprawność systemu łączności, poziom rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowany  system  oczyszczania ścieków. Rozwój tych elementów ma realny wpływ na koszty podejmowanych przedsięwzięć, ich efektywność i rentowność. Przykładowo, dzięki uszczelnieniu rurociągów obniża się koszty dostarczania ciepłej wody, a dzięki nowym i stabilniejszym drogom można zmniejszyć wydatki na transport. Rozbudowana infrastruktura techniczna świadczy także o atrakcyjności regionu, gminy czy wsi. Jest nie tylko czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także decyduje o jakości życia jej mieszkańców.

Aspekt infrastruktury technicznej został poruszony przez dwutygodnik Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego. Pod koniec października br. na jego łamach zamieszczono prestiżowy ranking samorządów dotyczący inwestycji w infrastrukturę techniczną. Ranking dotyczy 1571 gmin wiejskich z całej Polski. Pod uwagę brane były wyłącznie inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej i koncentrujące się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna oraz mieszkaniowa.

Budowa nowoczesnej infrastruktury jest od lat priorytetem dla naszej gminy – mówi Michał Rutkowski – Wójt Gminy Andrzejewo, która zdobyła w rankingu 99 miejsce. – W  zestawieniu prezentującym dochody jednostek samorządu terytorialnego zajęliśmy ok. 600 pozycję. W tym świetle miejsce w pierwszej 100 rankingu samorządów inwestujących w infrastrukturę techniczną jest dla nas jeszcze większym sukcesem – za nami znalazły się bowiem gminy o wiele większym dochodzie i mniejszym zadłużeniu – stwierdza.

Gmina Andrzejewo jest samorządem stosunkowo małym. Odpowiednie wykorzystanie środków własnych oraz możliwości jakie niosą ze sobą dotacje z funduszy zewnętrznych pozwoliły jednak jej władzom m.in. na inwestycję w sieć kanalizacyjną i nowoczesną oczyszczalnię ścieków. W gminach wiejskich drzemie ogromny potencjał, który warto wykorzystać, inwestując w infrastrukturę techniczną. Dążymy do tego, aby lepsze zaplecze techniczne w gminie zwiększyło nie tylko jakość świadczonych usług, ale przede wszystkim poprawiło poziom życia mieszkańców – mówi Michał Rutkowski – Co więcej, skupiając się na infrastrukturze technicznej jesteśmy w stanie zachęcić do inwestowania w naszym regionie – dodaje.

Tereny wiejskie mają kilka atutów np. niższe koszty budownictwa, tańszą ziemię czy niższe koszty związane z zatrudnieniem. Nie są to jednak czynniki, które są w stanie zrekompensować braki w wyposażeniu infrastrukturalnym i zwiększyć poziom inwestycji z zewnątrz. Głównym czynnikiem przyciągającym inwestorów jest mimo wszystko stan infrastruktury. Jej rozwój pozwala na osiąganie długofalowych celów i owocuje w przyszłości. Aby przyczynić się do rozwoju mikroregionów, a następnie większych obszarów i całego kraju, należałoby zwrócić więc uwagę na infrastrukturę techniczną.