57 mln zł w ostatniej emisji certyfikatów Trigon Quantum Absolute Return FIZ

1 Marek Juraś, TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ

trigonZakończyła się trzecia emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Trigon Quantum Absolute Return FIZ. Fundusz pozyskał blisko 57 mln zł, a suma jego aktywów przekroczyła 114 mln zł. Niepubliczna emisja certyfikatów inwestycyjnych odbyła się w dniach 14 – 31 października br. Zapisy odbywały się bezpośrednio w Trigon TFI oraz za pośrednictwem BRE Wealth Management.

Trigon Quantum Absolute Return FIZ to niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów publicznych dystrybuowany w ramach oferty prywatnej skierowanej do zamożnych klientów. Jest to fundusz zaliczany do kategorii absolutnej stopy zwrotu, jego celem jest wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz łączy cechy funduszu akcji oraz funduszu hedgingowego, ale opiera się na zupełnie nowej strategii. Łączy cztery niezależne strategie: dwie fundamentalne akcyjne, ilościową oraz instrumentów pochodnych. Funduszem zarządzają uznani na rynku specjaliści: Marek Juraś, Paweł Burzyński, Grzegorz Witkowski oraz Przemysław Szortyka.

– Zakończyliśmy właśnie trzecią subskrypcję naszego autorskiego funduszu. W jej wyniku pozyskaliśmy blisko 57 mln zł, co spełnia nasze założenia. Przy tej subskrypcji nawiązaliśmy udaną współpracę z BRE Wealth Management – jednym z największych dystrybutorów certyfikatów funduszy. Ta współpraca to dla nas bardzo istotny etap rozwoju naszej oferty – mówi Marek Juraś, prezes Trigon TFI.

Fundusz Trigon Quantum Absolute Return FIZ istnieje już ponad rok, od początku 2013 r. do ostatniej październikowej wyceny stopa zwrotu przekroczyła 20% netto (po uwzględnieniu opłat oraz rezerwy na success fee).

– Wyniki funduszu od momentu powstania pokazują, że przyjęta przez nas strategia przynosi bardzo dobre efekty – osiągamy stabilne wyniki bez względu na koniunkturę. Wypracowane przez nas stopy zwrotu nie mają korelacji z indeksami GPW. Co równie ważne, miary ryzyka funduszu takie jak odchylenie standardowe stóp zwrotu czy maksymalne obsunięcie kapitału, przyjmują wartości podobne jak w funduszach uznawanych za bezpieczne, np. w funduszach obligacji skarbowych – dodaje Marek Juraś.

Fundusz Trigon Quantum Absolute Return FIZ powstał na czas nieokreślony, nie posiada benchmarku. Zgodnie ze statutem funduszu, emisje certyfikatów prowadzone są dwa razy w roku. Fundusz jest wyceniany na koniec każdego kwartału.