Przejdź do treści

Nowa wersja SANsymphony-V zwiększa wydajność środowiska pamięci masowych i ułatwia jego automatyczną naprawę

1 DataCore Software, SANsymphony-V 9.0.4

datacore softwareDataCore Software, dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych, zaprezentował nową wersję swojego flagowego oprogramowania – SANsymphony-V 9.0.4. Rozbudowano w niej możliwość skalowania infrastruktury przechowywania danych oraz dodano nowe funkcje ułatwiające centralne zarządzanie środowiskiem składającym się z macierzy dyskowych i innych nośników danych od różnych producentów. DataCore SANsymphony-V 9.0.4 trafił do sprzedaży 4 listopada 2013 r. i jest już dostępny u autoryzowanych partnerów DataCore Software.

Funkcje dostępne w nowej wersji SANsymphony-V to odpowiedź na coraz częściej zgłaszaną przez administratorów potrzebę zmiany sposobu zarządzania systemami przechowywania danych. SANsymphony-V jest w stanie pomóc w budowie długoterminowej strategii zarządzania pamięciami masowymi i zwiększeniu jej wydajności przy pomocy pamięci flash i dysków SSD, a także ułatwić ograniczenie kosztów przechowywania danych poprzez eliminację konieczności kupowania nowych macierzy dyskowych. Oprogramowanie DataCore jest w stanie współpracować z systemami pamięci masowych wszystkich dostawców obecnych na rynku, w przeciwieństwie do innych rozwiązań – głównie sprzętowych – których producenci także deklarują ułatwienie zarządzania środowiskiem pamięci masowych poprzez własne oprogramowanie.

Nowa wersja oprogramowania DataCore pozwala na zoptymalizowanie wydajności środowiska pamięci masowych przy wykorzystaniu pamięci flash oraz mechanicznych dysków w serwerze, w macierzach podłączonych do sieci SAN lub w obu naraz. Wśród innych, dodatkowych funkcji w nowej wersji, znalazły się:

  • Dwukrotnie większa skalowalność: Możliwość połączenia ze sobą aż 16 węzłów w centralnie zarządzaną sieć pamięci masowych, co wpływa na przyspieszenie pracy aplikacji i zwiększa wydajność całego systemu oraz chroni infrastrukturę IT przed tymczasową utratą dostępu w wyniku awarii pracy jednego węzła. Ułatwia też prowadzenie prac serwisowych i rozbudowywanie podłączonych do infrastruktury pamięci masowych urządzeń.
  • Automatyczna naprawa środowiska pamięci masowych: Dzięki wykonywanej pomiędzy węzłami synchronicznej kopii lustrzanej, SANsymphony-V ma możliwość wykrycia i odłączenia od środowiska produkcyjnego zasobów sprzętowych, które pracują nieprawidłowo. Woluminy rezydujące na tych urządzeniach są automatycznie migrowane do alternatywnej lokalizacji bez przerywania pracy aplikacji. Klienci zyskują ciągłość dostępu, zaś cały proces naprawy dzieje się automatycznie.
  • Przenoszenie danych bez przerw w pracy: Możliwe jest przenoszenie wirtualnych dysków pomiędzy pulami składającymi się z różnych nośników. Dla przykładu, woluminy znajdujące się w puli przeznaczonej na testy lub rozwój produktu mogą zostać przeniesione do puli produkcyjnej w tle, be przerywania pracy aplikacji.
  • Ochrona przed błędami dzięki zarządzaniu zmianą: SANsymphony-V rejestruje działania wykonane przez każdego administratora oraz oznacza je stemplami czasowymi. Dzięki temu możliwe jest prześledzenie wykonanych prac i wykrycie tych, które mogły spowodować jakiś problem.

Zmieniające się trendy w zarządzaniu pamięciami masowymi wymuszają na administratorach korzystanie z takiego oprogramowania jak DataCore SANsymphony-V. Umożliwia ono stworzenie niezależnej od sprzętu warstwy wirtualizacyjnej, łączącej w pule posiadane przez firmę pamięci masowe i umożliwiającej centralne zarządzanie nimi. Kluczowa jest także możliwość połączenia pamięci flash z warstwami tańszych pamięci dyskowych, co pozwala na automatyczne zarządzanie migracją danych, w zależności od wydajnościowych potrzeb korzystających z nich aplikacji. Optymalizacji wydajności i pojemności poprzez połączenie w jeden system mogą być poddane rozwiązania różnych generacji i producentów.

DataCore od początku istnienia firmy uważał, że kluczowym elementem architektury opartej na oprogramowaniu jest zapewnienie możliwości wymiany sprzętu bez przerywania pracy aplikacji. Z tym poglądem zgodne są nowe trendy obowiązujące w całych centrach danych, przedstawiające środowisko wirtualizacyjne jako będące w stanie współpracować ze sprzętem dowolnych dostawców oraz automatyzować i optymalizować swoją pracę.