Przejdź do treści

Logitrans wdroży system mHR

1 BPSC, Logitrans, Małgorzata Wysowska, mHR, Piotr Skotnicki

bpscFirma Logitrans, specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych dedykowanych dla branży transportowej będzie wkrótce korzystać z profesjonalnego rozwiązania wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim. Spółka o międzynarodowym zasięgu podpisała umowę na wdrożenie systemu mHR, dzięki któremu będzie mogła m.in. zarządzać kompetencjami i kwalifikacjami pracowników, a także lepiej planować ich rozwój.

Dostawcą systemu mHR jest chorzowska spółka BPSC.

Logitrans jest twórcą i operatorem systemu Trans.eu. Oferowane w ramach systemu rozwiązania ułatwiają pracownikom branży TSL ich codzienną pracę. Z systemu Trans.eu obecnie korzystają użytkownicy z 24 krajów, który dostępny jest w 19 wersjach językowych, a jego celem jest integracja europejskiego rynku usług transportowych.

Powodem podjęcia przez Logitrans współpracy z BPSC była potrzeba zarządzania procesem ocen kompetencyjnych, zorientowanie działań firmy na rozwój pracowników i przełożenie na wzrost efektywności ich pracy.

– Mamy świadomość tego, że na sukces naszej firmy składają się osiągnięcia poszczególnych pracowników. Dlatego też od zawsze stawiamy na ich stały rozwój – mówi Małgorzata Wysowska, Dyrektor Rozwoju Organizacji z Logitrans. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez profesjonalnego narzędzia do zarządzania kapitałem ludzkim nasze możliwości w zakresie rozwoju pracowników byłyby bardzo ograniczone, dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu mHR – dodaje.

mHR to system wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim, który dotyka wszystkich zagadnień, wykraczających poza zakres działania standardowych narzędzi kadrowo-płacowych. Rozwiązanie to pozwala na pełne zarządzanie strukturą organizacyjną firmy, w tym m.in. zarządzanie kwalifikacjami, kompetencjami, szkoleniami i rozwojem pracowników. mHR przekłada się na wzrost motywacji pracowników i  osiąganie przez firmę korzyści biznesowych, wynikających z pełnego wykorzystania potencjału pracowników.

– Dużą zaletą systemu mHR, oprócz zakresu funkcjonalnego jest jego modułowość – wyjaśnia Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR w BPSC SA. – Możliwie jest zatem wdrażanie tylko tych funkcjonalności, które są adekwatnie do realnych potrzeb organizacji, z możliwością rozbudowy zakresu projektu w przyszłości. Nasi klienci dowolnie decydują, które obszary i w jakiej kolejności chcą uruchamiać – dodaje.

Podpisana umowa o wdrożeniu systemu mHR w firmie Logitrans obejmuje implementację następujących elementów: modułu bazowego, zarządzanie kompetencjami, kwalifikacjami i efektywnością. W dalszej perspektywie  spółka planuje wdrożenie innych funkcjonalności wspierających zarządzanie szkoleniami.