Ewa Kadziewicz na stanowisku dyrektora departamentu marketingu EFL

credit agricoleEwa Kadziewicz 16 września 2013 roku objęła stanowisko dyrektora departamentu marketingu w EFL.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 2008 ukończyła szkolenie w London Business School.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku w Credit Agricole Bank Polska SA (wcześniej LUKAS Bank SA), gdzie zajmowała kolejne stanowiska specjalistyczne i managerskie w obszarach związanych z marketingiem.

Od 11 lat w CA Bank Polska zajmowała stanowisko dyrektora departamentu kolejno: dep. marketing consumer finance, projekt CRM i dep. marketing operacyjnego odpowiadając m.in. za: planowanie, przeprowadzanie i raportowanie kampanii marketingowych (TV, BTL, Internet), rozwój nowych produktów finansowych i ich funkcjonalności, zarządzanie kontaktami wychodzącymi bank – klient (we wszystkich kanałach kontaktu), ścisłą współpracę z siecią sprzedaży, a także data mining oraz CRM.

Ewa Kadziewicz w EFL będzie odpowiedzialna za tworzenie i realizację strategii dla poszczególnych segmentów rynku, zarządzanie ofertą produktową, przeprowadzanie kampanii marketingowych, a także za zarządzanie wizerunkiem oraz wzmacnianie wartości marki EFL.