Akcje PKP CARGO S.A. już na rachunkach Inwestorów Indywidualnych

1 PKP Cargo
Tagi:

pkp cargoAkcje PKP CARGO S.A. oferowane w ramach oferty publicznej w dniu 25 października 2013 r. zostały zapisane na rachunkach Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Każdy Inwestor otrzymał maksymalnie 244 akcje („Maksymalny Przydział”) (akcje, które pozostały w wyniku dokonania przydziału, zostały alokowane Inwestorom Indywidualnym zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału opisaną w Prospekcie – w wyniku tego część Inwestorów otrzymało 245 akcji). Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 30 października 2013 r.

Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie 24.087 ważnych zleceń. W wyniku znaczącego zainteresowania ofertą publiczną Maksymalny Przydział dla Inwestorów Indywidualnych został ustalony na poziomie 244 akcji (akcje, które pozostały w wyniku dokonania przydziału, zostały alokowane Inwestorom Indywidualnym zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału opisaną w Prospekcie – w wyniku tego część Inwestorów otrzymało 245 akcji). Wszystkie ważne zapisy na liczbę akcji równą lub mniejszą od poziomu Maksymalnego Przydziału, zostały zrealizowane w pełni (bez redukcji). Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, tj. 500 Akcji Oferowanych, wyniosła 51,2%.

Zgodnie z decyzją Akcjonariusza Sprzedającego, tj. PKP S.A., ostateczna liczba akcji zaoferowanych i przydzielonych Inwestorom Indywidualnym wyniosła 3.600.000, co odpowiada ok. 17,2% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. Liczba ta została zwiększona z 15% Akcji Oferowanych, pierwotnie planowanych do zaoferowania Inwestorom Indywidualnym. Pozostałe akcje, tj. 17.326.171, zostaną przydzielone polskim i zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym.

Zwrot nadpłaconych środków, tj. różnicy między ceną maksymalną (74 zł), po której Inwestorzy Indywidualni składali zapisy, a ostateczną ceną sprzedaży (68 zł), a także zwrot środków pieniężnych Inwestorom Indywidualnym, których zapisy zostały zredukowane, były nieważne, bądź którym nie przydzielono Akcji Oferowanych dokonane zostaną na rachunki pieniężne prowadzone dla rachunków inwestycyjnych Inwestorów, z których dokonywane były zapisy w terminie do 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych. Przydział akcji zaplanowany jest na 28 października 2013 r. a pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 30 października 2013 r.