Przejdź do treści

Mind Progress Group dla dolnośląskiej kultury

Partnerem konferencji Kultura Pierwszego Kontaktu, pierwszego forum dolnośląskich instytucji kultury, została agencja Mind Progress Group.

Przez dwa dni instytucje kultury Dolnego Śląska debatują w gminie Oleśnica o swoim rozwoju i potencjale. 24 i 25 października odbywa się tam konferencja „Kultura pierwszego kontaktu”. Organizatorem spotkania dolnośląskich domów i instytucji kultury jest partnerstwo Wędrujące Forum Instytucji Kultury DOLNY ŚLĄSK. Podczas paneli dyskusyjnych nie zabraknie przedstawicieli świata biznesu i technologii, samorządu lokalnego i regionalnego, praktyków kultury oraz reprezentantów Wrocław 2016, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. – To spotkanie ma zachęcić przede wszystkim do zmian i wspólnej pracy instytucji kultury nie tylko dla społeczności lokalnych, ale także wspólnego rozwoju naszego sektora w całym regionie – wyjaśnia Anna Komsta, jedna z organizatorek, dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu. – Mamy nadzieję, że dzięki konferencji oprócz inspiracji uda nam się w niedalekiej przyszłości wspólnie budować ciekawe projekty i rozwiązania, które jeszcze bardziej uaktywnią Dolny Śląsk na kulturalnej mapie Polski.

Konferencja „Kultura Pierwszego Kontaktu” to tak naprawdę pierwsza od wielu lat inicjatywa, podczas której będzie można spotkać przedstawicieli lokalnych instytucji kultury. Agencja Mind Progress Group odpowiada za wsparcie działań public relations konferencji. Reprezentant agencji, PR Manager Adam Piwek, będzie także jednym z panelistów wydarzenia. W trakcie bloku eksperckiego będzie opowiadać o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nowoczesnej edukacji kulturalnej. Klient nie korzystał wcześniej z usług agencji. Partnerstwo jest efektem rekomendacji ze strony innych klientów.