Przejdź do treści

Helix Biopharma Corp. zakończyła pierwszą analizę badania klinicznego L-DOS47

Helix BioPharma Corp. (TSX, FSE: “HBP”), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem innowacyjnych leków służących zapobieganiu i leczeniu chorób nowotworowych ogłosiła dzisiaj ukończenie częściowej analizy trwających badań Spółki Fazy I/II dotyczących bezpieczeństwa klinicznego, tolerancji oraz wstępnej skuteczności leku L-DOS47 w Polsce.

Celem tej częściowej analizy był przegląd danych z dotychczas zrealizowanych etapów i wykorzystanie ich dla optymalnego, dalszego kontynuowania badań, przede wszystkim do zwiększanie dawki oraz oceny bezpieczeństwa i tolerancji u pacjentów w późnym stadium raka płuca niedrobno komórkowego, którzy nie odpowiadali na inne możliwości leczenia chemoterapią.

W każdej grupie pacjentów zanotowano zatrzymanie się progresu choroby co jest dodatkowo znaczące, że dopiero w 4 grupie badanych osiągnięto poziom stężenia leku, który jest obliczony jako minimalna dawka terapeutyczna.

Wg. definicji RECIST radiologia klasyfikuje pacjentów w trzy grupy: postęp choroby, zatrzymanie się choroby (stabilność) lub regresja choroby (zmniejszenie się guza). W przypadku progresji pacjent musi zakończyć badanie. Ze względu na niski poziom podanego leku nie zaobserwowano regresji, dalsze badania z zwiększonymi dawkami oraz dłuższymi okresami są konieczne. Jednak u jednego z pacjentów w ciągu 6 cyklów podawania leków (jeden cykl trwa 3 tygodnie) odnotowano stabilność choroby.Ponad 4 miesiące choroba nie rozwijała się – to  istotna informacja z okresowej analizy danych trwającej I/II Fazy badań klinicznych L-DOS47 dokonanej na początku października przez  Komitet Sterujący badaniem Helix BioPharma w Polsce.

L-DOS47 jest dobrze tolerowany przez wszystkich pacjentów, we wszystkich badanych grupach. Ponieważ nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych mających wpływ na badania, dawkaL-DOS47 zostanie podwyższanawedług protokołu badań w celu ustalenia optymalnej dawki terapeutycznej.

Badania kliniczne są wykonywane według kalendarza, oczekuje się zakończenia I Fazy badań do lata 2014.