Przejdź do treści

„Przygotuj się na wstrząs. Uczulamy alergików” – rusza kampania edukacyjno-informacyjna

Polfa Warszawa Grupa Polpharma rozpoczęła ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Za działania PR odpowiada agencja FLYWHEEL PR, za kreacje odpowiadają agencje TELESCOPE i BRAND GARDEN. Wszystkie agencje zostały wyłonione w drodze przetargu.

Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu, systemowa lub uogólniona, natychmiastowa reakcja nadwrażliwości. Nadwrażliwość natomiast określana jest jako obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec o sile (dawce) dobrze tolerowanej przez osoby zdrowe. Inaczej mówiąc, to uogólniona reakcja organizmu na alergen lub inne czynniki (np. wysiłek fizyczny). Charakteryzuje ją nagły początek problemów związanych z drożnością dróg oddechowych i/lub krążeniem połączonych zwykle ze zmianami skórnymi. Do reakcji anafilaktycznej dochodzi w kilka minut lub nawet kilka godzin po kontakcie z alergenem.

Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą uogólnioną postacią anafilaksji. Wstrząs anafilaktyczny to zespół ciężkich zaburzeń czynności organizmu wywołanych ostrym niedotlenieniem, najczęściej w następstwie ostrych zaburzeń w układzie krążenia.

W miarę rozwoju reakcji wstrząsowej stopniowo dochodzi do upośledzenia funkcji narządów najbardziej wrażliwych na niedotlenienie. Im gwałtowniejsza i szybsza jest reakcja organizmu, tym większe zagrożenie dla zdrowia i życia. Niebezpieczny w przypadku reakcji anafilaktycznej jest fakt, że często nie da się przewidzieć jej wystąpienia.

Kampania kierowana jest do alergików, osób z ich otoczenia oraz lekarzy i farmaceutów.