Przejdź do treści

BPSC udostępnia nową aplikację webową w ramach systemu Impuls EVO

1 Impuls EVO, Portal Dostawcy, Sławomir Kuźniak

bpscSystem Impuls EVO wzbogacony został o nową aplikację webową – Portal Dostawcy. To rozwiązanie klasy B2B umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich informacji na temat stanów magazynowych przedsiębiorstwa oraz historii współpracy z dostawcami.

Jedną z najważniejszych funkcjonalności nowej aplikacji jest Portal Aukcyjny, który umożliwia definiowanie on-line zapytań ofertowych, zamówień w formie aukcji, które mogą zakończyć się zebraniem ofert lub zaproszeniem do licytacji potencjalnych oferentów. Pozwala to na skrócenie procesu wyboru najkorzystniejszej oferty, obniżenie  kosztów zakupów oraz zachowanie transparentności procesu wyboru dostawcy.

– Ogłoszenie  zapytania ofertowego czy zamówienia publicznego w formie aukcji na dostawę danego towaru czy usługi, usprawnia proces zakupowy i skraca czas jego trwania do minimum – tłumaczy Sławomir Kuźniak Dyrektor Centrum Rozwoju Aplikacji Internetowych w BPSC SA. –  Taki model zapewnia pełną transparentność zakupów i szybki wybór najkorzystniejszej oferty. Dzięki aukcjom na zakup produktów, zmniejsza się koszt zakupu materiałów i usług,  co wpływa bezpośrednio na zwiększenie rentowności produktów oraz szybki zwrot inwestycji.

Poprzez Portal Dostawcy przedsiębiorstwo może również udostępniać kwalifikowanym dostawcom aktualne stany magazynowe dostarczanych przez nich asortymentów, a co za tym idzie umożliwia zmianę sposobu ich zakupu z bezpośredniego na komisowy. Zmiana taka powoduje, że kapitał, który do tej pory lokowany był w zapasy, może być przeznaczony na inne cele, a płatności za dostawy reguluje się zgodnie z faktycznym zużyciem asortymentu do produkcji. Dostawca dzięki wglądowi w stany magazynowe przedsiębiorstwa może również optymalizować realizację zamówionych dostaw w czasie – dodaje Sławomir Kuźniak.

Portal aukcyjny krok po kroku

Do założenia aukcji wystarczy nadanie jej nazwy oraz określenie jej przedmiotu. Uszczegółowieniem są dodatkowe parametry takie jak data otwarcia i zakończenia aukcji, okres ważności ofert, wartość progowa i minimalne przystąpienie. Dla każdej aukcji można  zdefiniować licytację,  gdzie określa się kryteria wyboru dostawcy. Dzięki temu zwycięzca może być wyznaczany automatycznie. Oczywiście funkcjonalność portalu przewiduje także opcję dogrywek, w sytuacji braku jednoznacznego rozstrzygnięcia w założonym czasie trwania aukcji. Wszystkie dokumenty i specyfikacje związane z przedmiotem aukcji można wymieniać za pośrednictwem portalu, którego funkcjonalność pozwala na dodawanie załączników.

– Firmy korzystające z Portalu Dostawcy uzyskają nie tylko korzyści finansowe wynikające z zakupu danego produktu w najniższej cenie, ale także zyskują czas, ponieważ proces zakładania i prowadzenia aukcji jest intuicyjny i zdecydowanie mniej skomplikowany niż tradycyjny konkurs ofert. Szacujemy, że Portal Dostawcy będzie cieszył się dużym zainteresowaniem firm o różnych profilach działalności, szczególnie tych, dla których istotna jest optymalizacja procesów zakupowych  – dodaje Kuźniak

Portal Dostawcy jest częścią systemu Impuls EVO, autorstwa BPSC SA, który został wprowadzony na rynek w maju 2012 roku. System łączy funkcjonalności ERP z rozwiązaniami takimi jak: MES (system realizacji produkcji), MWS (zarządzanie przestrzenią magazynową), MHR (zarządzanie kapitałem ludzkim) oraz BI (Business Intelligence). Impuls EVO umożliwia korzystanie z informacji operacyjnych, zarządczych, rynkowych, – pochodzących również z zewnętrznych witryn WWW i innych systemów, z poziomu serwisu internetowego.  BPSC stale rozwija funkcjonalności webowe systemu. Spółka wprowadziła na rynek między innymi aplikację Mobilnego Sprzedawcy, która zapewnia dostęp do wszystkich informacji handlowych zawartych w systemie ERP z poziomu smartfona czy tabletu. Pozwala również na szybkie podejmowanie istotnych decyzji sprzedażowych. Rozwiązanie to może także znacząco ułatwić współpracę producentów bądź dystrybutorów z sieciami handlowymi, przykładowo w momencie wprowadzania do sieci nowego asortymentu. Z systemu Impuls EVO korzysta już ponad 70 przedsiębiorstw.