Przejdź do treści

Hewlett-Packard szkoli wrocławskich studentów

1 Agnieszka Orłowska, Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard, Hewlett-Packard, HP Academy

hpJuż po raz trzeci w siedzibie Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard goszczą studenci wrocławskich uczelni. W ramach cyklicznego programu HP Academy, pracownicy HP poprowadzą cykl bezpłatnych szkoleń dedykowanych studentom ostatniego roku studiów licencjackich i studiów magisterskich.

Inicjatywa HP Academy powstała z myślą o studentach, którzy poszukują możliwości wzmocnienia swoich umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Tematyka szkoleń jest ukierunkowana pod kątem kwalifikacji potrzebnych młodym ludziom do pracy w nowoczesnych usługach dla biznesu. Formuła spotkań umożliwia przekazanie słuchaczom wiedzy i doświadczenia w kilku określonych obszarach.

Specjaliści HP GBC poprowadzą zajęcia praktyczne obejmujące cztery bloki tematyczne:

  • Warsztaty obsługi programu MS Excel – kurs skierowany jest dla osób zainteresowanych rozwinięciem znajomości narzędzi i funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego oraz raportowania przy użyciu tego programu. Uczestnicy mają okazję zapoznania się m. in. z takimi zagadnieniami jak: wykonywanie dowolnych kalkulacji z wykorzystaniem formuł, tworzenie raportów, importowanie danych z zastosowaniem tabel przestawnych, formatowanie czy prezentowanie wyników analiz na wykresach.
  • Efektywne zarządzanie czasem (Time management) – ma na celu zapoznanie uczestników z metodami planowania i organizacji czasu oraz zdobycie podstawowych umiejętności zarządzania sobą w czasie. Podczas wykładów, ćwiczeń i dyskusji słuchacze będą mogli dokonać identyfikacji własnych predyspozycji, poznać zasady skutecznej organizacji czasu pracy, odpowiednie ku temu narzędzia, kryteria efektywnego wyznaczania celów i zarządzania czasem w oparciu o priorytety.
  • Customer service and business communication – szkolenie prowadzone w języku angielskim, pokazuje rolę profesjonalnej obsługi klienta oraz efektywnej komunikacji w firmie. Program warsztatów zwróci uwagę na efektywne elementy obsługi klienta, umiejętności budowania relacji z klientem, jak również na komunikację w jej aspekcie międzynarodowym.
  • Warsztaty rekrutacyjne „Jak przetrwać proces rekrutacyjny”. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych specjalistów HR, podczas którego uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób odpowiednio przygotować się do procesu rekrutacyjnego, jak odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania, jak radzić sobie z pytaniami trudnymi oraz w jaki sposób rozumieć pojawiające się na rynku oferty zatrudnienia w międzynarodowej korporacji.

– W trakcie organizowanych w naszej firmie zajęć szkoleniowych mamy okazję bliżej poznać studentów oraz ich oczekiwania wobec rynku pracy. Z drugiej strony zamierzamy przybliżyć słuchaczom specyfikę naszej firmy i branży. Planujemy pokazać im na czym polega praca w centrach usług, jakie są możliwości rozwoju zawodowego w tym sektorze, a także wskazać niezbędne do tego kompetencje i kierunek ich zdobywania – komentuje Agnieszka Orłowska, Prezes Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard. – Chcielibyśmy również skłonić młodych ludzi do zastanowienia się nad przyszłością i aktywnego planowania swojej ścieżki kariery. Uzmysłowić im, że w czasach globalizującej się gospodarki ogromne znaczenie ma specjalistyczna znajomość języków obcych – dodaje Agnieszka Orłowska.

Tegoroczna edycja HP Academy odbywa się w dniach 14-22 października br. Globalne Centrum Biznesowe HP zaprosiło do udziału w warsztatach studentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Biura Karier tych uczelni aktywnie włączyły się w informowanie studentów o możliwościach skorzystania ze szkoleń organizowanych przez HP.

Warunkiem uczestnictwa w HP Academy było wysłanie CV w języku angielskim na adres [email protected] oraz pozytywne odbycie krótkiej rozmowy telefonicznej sprawdzającej motywację, dyspozycyjność i znajomość języka angielskiego u kandydata.

Studenci, którzy ukończą szkolenia otrzymają certyfikaty HP Academy, a najzdolniejsi z nich zyskają możliwość przyszłego zatrudnienia w firmie.