IMC ogłasza plany współpracy z Bayer CropScience i International Finance Corporation (IFC)

1 Alex Lissitsa, Andreas Loechel, Bayer CropScience, IMC, Oksana Varodi

imcIMC, jedna z wiodących rolniczych grup na Ukrainie, ogłosiła udział w projekcie pilotażowym mających na celu zwiększenie wydajności produkcji rolnej i wzrost potencjału rolniczego Ukrainy.

IMC zostało wybrane do uczestnictwa w projekcie „Zrównoważony Rozwój Małego i Średniego Rolnictwa na Ukrainie”, prowadzony przez IFC i Bayer CropScience – wyjaśnia Alex Lissitsa, CEO IMC. Celem projektu jest określenie nowy sposobów maksymalizacji produkcji rolnej. Musimy nauczyć się jak we właściwy sposób posługiwać się wiedzą naszych doświadczonych partnerów, szczególnie w kontekście globalnego bezpieczeństwa żywnościowego – dodaje.

Andreas Loechel, Dyrektor w Bayer CropScience ds. krajów Morza Czarnego powiedział: Jest to współpraca skierowana na rozwój oraz test innowacyjnych podejść w trzech obszarach: zrównoważone standardy zarządzania rolnictwem i procesami biznesowymi; użycie technologicznych informacji i komunikacyjnych rozwiązań w celu ulepszenia efektywności uprawy zbóż; wprowadzenia nowoczesnych i precyzyjnych technik w produkcji rolniczej. IMC przyczyni się do równomiernego rozwoju średnich i małych gospodarstwa w Ukrainie jako przykład wdrożenia zrównoważonych praktyk rolnych.

Oksana Varodi, Dyrektor programu doradczego IFC powiedziała: „IFC wspiera biznes rolniczy na Ukrainie w całym łańcuchu – od produkcji po odbiorcę ostatecznego. W tym projekcie budujemy wspólne wartości pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnictwem w tym łańcuchu: dostęp do wiedzy, otwarcie nowych rynków, wsparcie finansowe i rozwój usług.

Ziema rolna na Ukrainie to równowartość 20% ogółu gruntów rolnych Unii Europejskiej. Ponadto 1/3 światowych zasobów czarnoziemów przypada na Ukrainie, posiadającą dodatkowo sprzyjające warunki klimatyczne. Zabezpieczenie zbiorów i zwiększenie produkcji rolnej są kluczowymi czynnikiem światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Program jako fundament zrównoważonego rozwoju biznesowego IMC

IMC będzie pracować z Bayer CropScience i IFC do końca 2014 r. Dla IMC jest to jednak więcej niż 16 miesięczny projekt. Od momentu powstania spółki w 2007 r. naszym głównym celem jest wzrost efektywności produkcji rolniczej. Obecnie mamy możliwość z pomocą ekspertyz naszych partnerów wdrażać najnowocześniejsze rolnicze technologie, co idzie w parze z naszą strategią zakładającą wzrost wydajności i efektywności – podkreśla Alex Lissitsa.

W zespole projektu znajdą się zewnętrzni doradcy, eksperci IFC i Bayer CropScience, a także pięciu przedstawicieli IMC.

Projekt „Zrównoważony Rozwój Małych i Średnich Gospodarstw na Ukrainie” jest wdrażany przez IFC, członka Grupy Banku Światowego i wspierany ze środków Ministerstwa Finansów Austrii.