Żeby aukcja była aukcją

1 Beata Iracka-Piskorz, Networks!, Orange, Polkomtel, T-Mobile

plusWspółkorzystanie z infrastruktury oraz współkorzystanie z częstotliwości przez Orange i T-Mobile, w tym w ramach spółki Networks! to zdaniem Polkomtelu droga do utworzenia de facto monopolu na polskim rynku. Polkomtel zwrócił się zatem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by przeanalizował współpracę Orange i T-Mobile oraz ich wspólnej spółki Networks!

W dniu 16 września br. Polkomtel złożył zawiadomienie do UOKiK w sprawie podejrzenia naruszenia przez Orange i T-Mobile przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Współpraca tych spółek prowadzi do zaburzenia konkurencji i zmierza ku wypchnięciu innych podmiotów z rynku. W sytuacji, gdy zostanie dwóch operatorów posiadających tę samą infrastrukturę i te same częstotliwości, konkurencja będzie tylko pozorna.

„Uważamy również, że UOKiK mógł zostać wprowadzony w błąd przez Orange i T-Mobile, co do faktycznego zakresu planowanej współpracy obu spółek. W naszej opinii współpraca ta jest prawdopodobnie rozszerzana poza tę, którą obie spółki zadeklarowały UOKiK-owi występując o zgodę na powołanie spółki Networks!” – mówi Beata Iracka-Piskorz, Dyrektor Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego Polkomtelu. – „UOKiK powinien przeanalizować realny zakres współpracy Orange i T-Mobile i ich spóki Networks! wraz z oceną skutków, jakie ta współpraca niesie ze sobą dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce.”

Wyjaśnienie tych kwestii, jest zdaniem Polkomtelu szczególnie istotne w świetle przygotowań do aukcji na częstotliwości 800 MHz. Obecnie zaproponowane warunki z góry zakładają przyznanie większości częstotliwości dla T-Mobile i Orange, co naszym zdaniem, nie mieści się w definicji aukcji.

Stawiamy publicznie pytanie: jakim sposobem T-Mobile i Orange, które mają 60% rynku, większość ważnych częstotliwości, potężne zaplecze finansowe i rządy Francji i Niemiec jako swoich największych akcjonariuszy są preferowane w tej aukcji?

T-Mobile i Orange w każdym przetargu na rezerwację częstotliwości oceniane są oddzielenie, podczas gdy w praktyce wykorzystują je wspólnie tak, jakby należały do jednej grupy kapitałowej. Prowadzi to do dyskryminowania ich konkurentów.

Postulujemy równe traktowanie wszystkich firm polskich i zagranicznych, takie same warunki aukcji dla wszystkich oraz dla uniknięcia sporów o infrastrukturę – stworzenie jednego operatora infrastrukturalnego dla wszystkich operatorów.