Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi poligraficzne

1 Joanna Janowicz, PL.2012, Stadion Narodowy

stadion narodowyPL.2012+ jako zarządca Stadionu Narodowego szuka firmy świadczącej usługi poligraficzne w ramach półrocznej współpracy. Firma będzie świadczyć usługi w zakresie druku publikacji i materiałów o charakterze promocyjnym, zgodnie z przyjętą Strategią Marki Stadionu Narodowego.

Misją Stadionu Narodowego jest udostępnienie ogromnego potencjału, jaki oferuje ten obiekt, wszystkim, tym, którzy chcą współtworzyć wyjątkowe miejsce, zarówno w wymiarze społecznym jak i biznesowym. Aktualnie spółka poszukuje partnera z branży poligraficznej, który będzie współpracował w zakresie realizacji materiałów w zakresie komunikacji wizerunkowej i sprzedażowej.

– We współpracy z firmami kierujemy się naturalną filozofią – wspaniałe rzeczy tworzymy wspólnie z korzyścią i odpowiedzialnością za sukces po obu stronach. Budując markę stawiamy na jakość, innowacyjność, otwartość. Chcemy współtworzyć markę stadionu z firmami, które też cenią te wartości – mówi Joanna Janowicz, odpowiedzialna za Komunikację Marketingową.

Wybór firmy nastąpi w ramach przetargu nieograniczonego. Specyfikację warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Stadionu Narodowego: www.stadionnarodowy.org.pl.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w sekretariacie (wejście do budynku PL.2012+ Sp. z o.o. przy ul. R. Siwca 1). Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2013 r., godz. 14.00.

Wizja Stadionu Narodowego to miejsce nieograniczonych i wykorzystywanych możliwości.

Stadion Narodowy to miejsce nowoczesne, otwarte oraz inspirujące. Miejsce łączące prestiż z dostępnością. Stadion Narodowy to miejsce najważniejszych wydarzeń, spotkań i dialogu wyjątkowych ludzi. Stadion Narodowy to miejsce, w którym padają ważne słowa, rodzą się nowe idee, miejsce, w którym sukces przybiera konkretne formy.