EMC wprowadza na rynek zdefiniowaną programowo platformę pamięci masowej ViPR

1 Amitabh Srivastava, EMC, James Mystakidis, Laura DuBois, Ron Redmer, ViPR

emcFirma EMC Corporation wraz ze swoimi partnerami i klientami przeprowadziła globalne, 24-godzinne seminarium transmitowane na żywo, podczas którego zaprezentowano technologie pozwalające na uzyskanie szybkości niezbędnej do transformacji infrastruktur informatycznych w przedsiębiorstwach. Podczas tego wydarzenia firma EMC poinformowała, że zdefiniowana programowo platforma pamięci masowej ViPR — kluczowy element przyspieszający tę transformację — zostanie wprowadzona na rynek pod koniec miesiąca.

System ViPR pozwala klientom zarządzać zarówno posiadaną infrastrukturą pamięci masowej (za pomocą rozwiązania ViPR Controller), jak i przechowywanymi w niej danymi (za pomocą usług ViPR Data Services). Umożliwi to im wdrażanie udoskonaleń w dziedzinie automatyzacji i stworzenie nowoczesnej architektury pamięci masowej z myślą o aplikacjach instalowanych w przyszłości. Do pamięci masowych zgodnych z platformą ViPR należą m.in. nowe systemy uniwersalnej pamięci masowej EMC VNX oraz poprzednie modele EMC VNX, EMC VMAX®, EMC VPLEX®, EMC Isilon® i EMC RecoverPoint®, a także macierze innych producentów, w tym pamięć masowa NetApp. ViPR zapewnia podstawę do tworzenia internetowych centrów przetwarzania danych. Nie wymaga przy tym zatrudniania tysięcy ekspertów technologicznych w celu stworzenia niestandardowego środowiska.

Więcej informacje na ten temat znajduje się na blogu produktowo-technologicznym EMC Pulse: http://pulseblog.emc.com/2013/09/04/emc-delivers-on-vipr-promise-and-outlines-strategic-vision-with-preview-of-project-nile

Wraz z platformą pamięci masowej udostępnione zostaną usługi Object Data Services, które wyróżniają ViPR na tle innych rozwiązań na rynku. Usługi te współpracują z wieloma standardowymi interfejsami API, w tym Amazon S3, OpenStack Swift i Atmos, a przy tym umożliwiają klientom przeglądanie obiektów w formie plików, co zapewnia dostęp do przetwarzania plików bez opóźnień typowych dla współczesnych modeli obiektowej pamięci masowej. Usługi ViPR Object Data Services można wdrożyć we wszystkich systemach pamięci masowej opartych na plikach i obsługiwanych przez platformę ViPR, w tym w nowych, uniwersalnych systemach EMC VNX oraz istniejących już produktach EMC VNX, EMC Isilon® i macierzach innych producentów, w tym pamięci masowej NetApp.

Przyszłe aktualizacje rozszerzą funkcjonalność rozwiązania o współpracę z kolejnymi macierzami innych producentów, a także typowy sprzęt. EMC zamierza też udostępnić w ramach platformy ViPR szerszy zestaw usług w zakresie danych, w tym usługę HDFS Data Service, która pozwoli klientom korzystać z możliwości analitycznych platformy Hadoop „na miejscu” w całym heterogenicznym środowisku pamięci masowej.

Dzięki tej szerokiej zgodności operacyjnej i dużym możliwościom rozbudowy klienci mogą w prostszy sposób zarządzać całą posiadaną infrastrukturą pamięci masowej i swobodnie wybrać takie platformy bazowe, które najlepiej obsłużą ich obciążenia.

Od czwartego kwartału 2013 r. dział usług globalnych EMC (EMC Global Services) zamierza zaoferować nowe warsztaty dotyczące pamięci masowej zdefiniowanej programowo — Software Defined Storage (SDS) Workshop. Będą one stanowić idealny punkt wyjścia dla klientów EMC, którzy chcą wdrożyć platformę VIPR w swoich środowiskach informatycznych. Te trwające pół dnia warsztaty będą odbywały się w siedzibie klienta i pomogą firmom określić ich konkretne potrzeby w dziedzinie zarządzania pamięcią masową oraz jej kontroli i automatyzacji, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości platformy ViPR. Program warsztatów obejmuje ocenę środowiska aplikacji i pamięci masowej klienta oraz zaprojektowanie katalogu optymalnych usług w dziedzinie pamięci masowej i ich klasyfikację.  Szczegółowy plan pozwoli klientom przeanalizować rozbieżności między stanem bieżącym i docelowym, wykorzystującym platformę ViPR.

Wypowiedź analityka

Laura DuBois, wiceprezes ds. programowych w dziale pamięci masowej w firmie IDC

„Platforma ViPR upraszcza pewien bardzo złożony problem — połączenie narzędzi do zarządzania heterogenicznymi środowiskami pamięci masowej z rozszerzeniem funkcjonalności istniejących macierzy oferuje wyjątkowe możliwości. W sektorze informatycznym pojawił się wyraźny trend w kierunku samoobsługi, a platforma ViPR to pierwszy ważny — i łatwy do zrobienia — krok w realizacji tych planów ”.

Wypowiedzi klientów

Ron Redmer, dyrektor ds. operacyjnych i technicznych w firmie assure360 należącej do przedsiębiorstwa Dolan Company

„Obsługa środowisk obejmujących różnorodne obciążenia, w tym aplikacje tradycyjne i aplikacje nowej generacji, odgrywa w naszej ogólnej strategii informatycznej kluczową rolę. Dotychczasowe metody zarządzania aplikacjami mogą być jednak kłopotliwe i czasochłonne. Platforma ViPR pozwala wyeliminować odseparowane aplikacje i znacznie zwiększyć efektywność udostępniania pamięci masowej oraz obsługi nowych programów. Szczególnie cenna jest dla nas usługa ViPR Object Data Service, ponieważ umożliwia nam ona wykorzystanie istniejącej infrastruktury przetwarzania plików do obsługi obiektów traktowanych jako pliki. Dzięki temu tradycyjne aplikacje oparte na plikach i aplikacje obiektowe nowej generacji mogą uzyskiwać dostęp do tych samych danych w postaci obiektów lub plików i przetwarzać je w odpowiedni sposób. Wcześniej nie bylibyśmy w stanie tego osiągnąć bez przeniesienia lub skopiowania danych”.

James Mystakidis, członek kadry kierowniczej firmy Macquarie Telecom

„Tempo wzrostu ilości danych dotarło do punktu, w którym infrastruktura informatyczna nie jest już w stanie dotrzymać mu kroku.  Zmusza to nie tylko nas, ale także naszych klientów do poszukiwania nowych sposobów zarządzania danymi. ViPR to rozwiązanie unikatowe w skali całego rynku. Platforma oprogramowania ViPR pozwala nam wydajnie zarządzać rosnącymi ilościami danych i zautomatyzować niezbędne procesy, a tym samym obniżyć koszty i osiągnąć więcej przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Dzięki funkcjom tego oprogramowania możemy uprościć naszą istniejącą infrastrukturę pamięci masowej, sprostać rosnącym wymaganiom klientów i obsłużyć obciążenia w niedostępny dla nas wcześniej sposób. Platforma ViPR pomaga nam zrealizować naszą wizję i nadzieje wiązane ze zdefiniowanym programowo centrum przetwarzania danych”.

Wypowiedź przedstawiciela kierownictwa firmy EMC

Amitabh Srivastava, prezes działu oprogramowania zaawansowanego (Advanced Software Division) w firmie EMC

„Dzisiejszy dzień zapowiada ważny kamień milowy w wizji EMC: chcemy zapewnić naszym klientom — zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i usługodawcom — podstawę pozwalającą stworzyć internetowe centrum przetwarzania danych, które mogłoby zostać rozbudowane do obsługi dziesiątek i setek petabajtów informacji. Wprowadzamy platformę ViPR na rynek znacznie wcześniej, niż oczekiwano. Udostępniamy zarazem klientom lekkie, czysto programowe metody zarządzania pamięcią masową, które nie tylko rozwiążą ich dzisiejsze problemy, ale także sprawdzą się w przyszłości”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu