Agroliga zabezpieczyła finansowanie inwestycji

1 Agroliga, Alexander Berdnyk, Megabank

agroligaGrupa spożywcza Agroliga, notowana na NewConnect zwiększyła limit kredytowania do 3,2 mln euro. Dzięki temu Spółka będzie mogła sfinansować dużą część inwestycji zaplanowanych w strategii na lata 2013 – 2015 r.

Linia kredytowa, którą zwiększył Megabank, współpracujący już ze spółką, może być przeznaczona zarówno na inwestycje jak i kapitał obrotowy. Kredyt może być udzielony w hrywnie, dolarach albo euro, a jego oprocentowanie będzie zależeć od waluty. Umowa na linię kredytową z Megabankiem została zawarta na trzy lata.

– Otrzymujemy wiele ofert współpracy od różnych banków, ale zdecydowaliśmy się nie zmieniać miejsca obsługi naszych kredytów. Jednocześnie udało nam się zwiększyć linię kredytową proporcjonalnie do rosnącej skali naszego biznesu. Finansowanie od Megabanku pozwoli nam na realizację dużej części inwestycji zaplanowanych w naszej strategii. To z kolei przybliża nas do realizacji planu finansowego na kolejne lata – powiedział Alexander Berdnyk, Prezes Agroligi. W tym roku Spółka planuje 3,6 mln euro zysku netto oraz 17,56 mln euro przychodów. W 2014 r. Agroliga planuje mieć 3,64 mln euro wyniku netto i 18,01 mln euro przychodów, a w 2015 r. 5,51 mln euro zysku netto i 24,56 mln euro przychodów.

Na koniec 2012 r. Agroliga dysponowała 1,9 mln euro limitu kredytowego, który w 2013 r. wzrósł do 2,14 mln euro. Na koniec 2012 r. wartość jej zobowiązań finansowych wynosiła 1,06 mln euro, a na koniec czerwca 2013 r. 1,46 mln euro.