Przejdź do treści

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w transporcie drogowym?

1 Agnieszka Chmurska, Andrzej Wierzbicki, DB Schenker Logistics, DHL Express, ING Życie, Magdalena Chabińska-Rossakowska

ingW biznesie opartym na transporcie wiele zależy od efektywności i zdrowia pracowników. Branża ta związana jest z wysokim ryzykiem wystąpienia wypadku komunikacyjnego, ale także wypadku przy pracy w magazynie czy podczas załadunku towaru. Z uwagi na to, coraz więcej pracodawców zastanawia się jakich środków użyć, by jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo zatrudnionych.

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2012 roku doszło do 6402 wypadków przy pracy. Oznacza to, że wskaźnik liczby dni niezdolności do pracy w przeliczeniu na jednego poszkodowanego wyniósł 38,5 dnia. Z kolei, jeżeli chodzi o zdarzenia komunikacyjne w 2012 GUS odnotował  37 062 wypadki. Biorąc pod uwagę te dane, firmy transportowe coraz częściej decydują się na rozwój systemów bezpieczeństwa, wdrażanie modelów zarządzania, które uwzględniają zasady BHP oraz zapewnianie pracownikom ochrony finansowej, na przykład w postaci ubezpieczenia grupowego.

Właściwe przeszkolenie

Istotną kwestią jest właściwe przekazanie wiedzy podnoszącej świadomość pracownika. Dotyczy to głównie przewożenia towarów o dużej masie lub substancji niebezpiecznych, od których nierzadko uzależniony jest poziom bezpieczeństwa zatrudnionego. Pracodawca powinien także pamiętać o zwróceniu uwagi na wymagania odnośnie okresów odpoczynku i przerw w czasie jazdy, co znacznie minimalizuje ryzyko wypadku komunikacyjnego. Warto też zapewnić kadrze specjalne szkolenia z techniki jazdy, na których odbywają się symulacje groźnych sytuacji, występujących najczęściej na drogach. Takie działania uczą szybkich reakcji na niebezpieczeństwo i umożliwiają szybkie zapobieganie temu, co może się wydarzyć. Dodatkowo, nie bez znaczenia jest też właściwe przeszkolenie w kwestii pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tablice BHP

Jednym z ciekawszych sposobów, który kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkie zatrudnione osoby jest instalacja w oddziałach tablic BHP. Tablice zawierają informacje dotyczące wypadków komunikacyjnych i tych przy pracy, które przydarzyły się pracownikom. Codziennie dokonywane są aktualizacje danych i dodawana jest informacja o liczbie dni bez wypadku w pracy liczona od ostatniego wydarzenia. Tablice mają być wizualizacją stanu bezpieczeństwa oraz inspiracją dla pracowników do działań na rzecz poprawy warunków pracy.

„W DB Schenker Logistics kwestia bezpieczeństwa pracowników, kierowców i dostawców jest jednym z naszych głównych priorytetów. Jednym z narzędzi, które temu służą, są tablice BHP. Zawieszone w naszych jednostkach przypominają pracownikom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy. Innym stosowanym przez nas rozwiązaniem są szkolenia dla współpracujących z nami kierowców i przewoźników w zakresie bezpiecznej jazdy. Do tej pory przeszkoliliśmy już ponad 2500 kurierów. Potwierdzeniem naszego zaangażowania w zwiększanie bezpieczeństwa jest Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy, którą nasza firma otrzymuje od wielu lat”. – mówi Andrzej Wierzbicki, Dyrektor ds. Zarządzania Flotą Pojazdów w DB Schenker Logistics Polska.

Ubezpieczenia grupowe

Firmy transportowe  coraz częściej decydują się na dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia na życie z ochronnymi umowami dodatkowymi  np. na okoliczność nieszczęśliwego wypadku. Produkty te zapewniają zabezpieczenie finansowe w sytuacji utraty zdrowia, które minimalizuje skutki wypadków lub chorób, a co za tym idzie – umożliwia szybki powrót do pracy.

„Myślę, że w niektórych sytuacjach pracodawca miałby nie lada problem, żeby wesprzeć pracowników w ciężkich dla nich momentach. Dając zatrudnionym możliwość zabezpieczenia przed trudnymi, życiowymi sytuacjami w postaci ubezpieczenia grupowego, z biznesowego punktu widzenia, zdejmujemy z siebie pewien ciężar” – tłumaczy Magdalena Chabińska-Rossakowska z DHL Express. „Proponujemy ubezpieczenia grupowe, w których program zbudowany jest tak, że w części sponsorowanej przez firmę DHL decyduje, za co płaci i co ten pakiet zawiera, ale pracownik ma prawo dokupić dodatkowe elementy. W tej części, za którą płaci pracownik, sam decyduje, jak ma wyglądać konstrukcja programu”.

„Pracodawcy powinni pamiętać także o tym, że składka podstawowa ubezpieczenia grupowego stanowi koszt uzyskania przychodu, a także zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Jest to więc rozwiązanie, które coraz częściej stosują przedsiębiorstwa, gdzie zatrudnieni są szczególnie narażeni na ryzyko utraty życia lub zdrowia” – wyjaśnia Agnieszka Chmurska, Kierownik ds. produktów w ING Życie.

Firmy działające w branży transportowej i logistycznej stosują coraz więcej narzędzi poprawiających bezpieczeństwo pracowników. Sięgają nie tylko po programy edukacyjne uświadamiające zagrożenie i uczące jak je minimalizować, ale także inwestują w rozwiązania finansowe, które zabezpieczają interesy obu stron – pracownika i pracodawcy.