Przejdź do treści

Marka przygotowuje emisję z prawem poboru

1 emisja akcji z prawem poboru, Jarosław Konopka, marka

markaWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy białostockiej firmy pożyczkowej Marka S.A. zwołane na 10 października zadecyduje o emisji akcji z prawem poboru. Pozyskane pieniądze spółka notowana na NewConnect i Catalyst przeznaczy na dalszy rozwój Spółki i umocnienie pozycji rynkowej.

W ramach emisji akcji serii E z prawem poboru wyemitowanych może zostać do 996 428 akcji. Cena emisyjna zaproponowana w projektach uchwał wynosi 3,75 zł, co oznacza, że maksymalnie Spółka może pozyskać 3,74 mln zł. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 30 października.

Emisja akcji serii E jest częścią planu rozwojowego zaakceptowanego na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (5 września). Wówczas akcjonariusze podjęli decyzję o emisji akcji serii D. Z obu emisji notowana na NewConnect spółka ma pozyskać łącznie około 6 mln zł. Pierwsza emisja została skierowana głównie do instytucji finansowych.

„Fundusze, które pozyskamy z obu emisji zostaną przeznaczone na akcje pożyczkową oraz inne projekty rozwojowe Spółki. Wierzymy, że nowe środki na działalność przyczynią się w średnim terminie do poprawy wyników finansowych Spółki oraz wzrostu jej wartości” – powiedział Jarosław Konopka, Prezes Marka S.A.