Przejdź do treści

Grupa Hortex rozszerza współpracę z Comarch SFA na rynek rosyjski

1 Bartłomiej Szuper, Comarch, Comarch SFA Online Distribution, Comarch SFA Online Sales Support, Hortex Holdings, Ortika Frozen Foods, Piotr Drezinski

comarchComarch i Ortika Frozen Foods LLC, spółka należąca do Hortex Holdings, której zadaniem jest sprzedaż mrożonek w Rosji, podpisały umowę na wdrożenie i utrzymanie kompleksowej platformy biznesowej Comarch SFA Online Sales Support oraz Comarch SFA Online Distribution. Zintegrowany system będzie umożliwiał regularne raportowanie informacji o stanach magazynowych i odsprzedaży do klientów detalicznych z zewnętrznej sieci dystrybutorów Ortika Frozen Foods LLC. Z systemu będzie korzystać blisko 50 użytkowników, umowa została podpisana na 5 lat.

Docelowo projekt Comarch SFA Online Distribution i Online Sales Support obejmie 42 dystrybutorów raportujących odsprzedaż i stany magazynowe. Z systemu wdrażanego przez Comarch będzie korzystać blisko 50 użytkowników, którzy uzyskają dostęp do platformy raportowej Online Sales Support w języku rosyjskim, angielskim i polskim. Oprócz standardowego zestawu raportów firma Ortika Frozen Foods LLC uzyska dostęp do raportów przestawnych, a także, dzięki usłudze geokodowania dostarczanej przez Comarch, do raportowania na cyfrowych mapach Google. Pierwszy etap projektu, czyli wdrożenie systemu dla wszystkich dystrybutorów wytypowanych przez Ortika Frozen Foods LLC, zostanie zrealizowany jeszcze w 2013 roku.

– Od pewnego czasu poszukiwaliśmy na rynku narzędzi umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej, pozwalających na zdobycie informacji przekładających się na zwiększenie efektywości działań dla Ortika Frozen Foods LLC jak i dla naszych partnerów handlowych. Wybór docelowego rozwiązania informatycznego gwarantującego dostarczenie informacji o odsprzedaży dystrybutorów do detalu oraz o bieżących stanach magazynowych poprzedziliśmy gruntowną analizą naszych potrzeb skonfrontowanych z technicznymi możliwościami rynku. Wybrane rozwiązanie ma zwiększyć wyniki osiągane przez Ortika Frozen Foods LLC i naszych partnerów handlowych – mówi Piotr Drezinski, General Director, CEO w Ortika Frozen Foods LLC (Hortex Holding).

– Rozpoczęcie współpracy z Ortika Frozen Foods LLC w zakresie systemów Comarch SFA Online Sales Support oraz Comarch SFA Online Distribution jest dla obu podmiotów kontynuacją dotychczasowej, dobrej współpracy obejmującej realizację podobnego projektu na rynku polski. Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu Comarch w zakresie realizacji projektów służących komunikacji i raportowaniu z tradycyjnego kanału sprzedaży, a także dzięki doświadczeniom międzynarodowym Comarch, jesteśmy w stanie dostarczyć firmie Ortika Frozen Foods LLC zakładany efekt biznesowy połączony z zachowaniem międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa danych – mówi Bartłomiej Szuper, dyrektor konsultingu Comarch.