Szpital Żagiel Med z nowoczesną sterylizatornią

Pierwszy prywatny Szpital Żagiel Med w Lublinie posiada nowoczesną sterylizatornię na ternie swojej placówki. Pierwszy kontrakt wykorzystujący to w pełni profesjonalne i nowoczesne miejsce w szpitalu został podpisany z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Pacjenci mogą czuć się bezpieczni.

Bezpieczeństwo medyczne w szpitalach powinno być tematem priorytetowym dla pracowników placówek. Prywatny, lubelski szpital Żagiel MED posiada własną Centralną Sterylizatornię, która spełnia wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz zapewnia stałą kontrolę i nadzór nad narzędziami chirurgicznymi.

– Trójdzielny układ wydzielający strefę brudną, czystą i sterylną zapewnia ruch jednokierunkowy narzędzi i sprzętu medycznego od chwili przyjęcia materiału skażonego do chwili wydania materiału sterylnego. Taki system zapewnia najwyższą skuteczność i całkowite bezpieczeństwo. W naszej sterylizatorni dezynfekujemy nie tylko narzędzia i sprzęt medyczny, ale także materiał opatrunkowy i bieliznę operacyjną – wyjaśnia Dorota Karczewska, Prezes Zarządu Żagiel Med.

Z Centralnej Sterylizatorni szpitala Żagiel MED korzysta także Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukali. Specjalistyczny sprzęt medyczny z dwudziestu jednostek COZL jest dwa razy dziennie przywożony do sterylizacji i tyleż samo razy sterylny materiał wraca na oddziały. Miesięcznie sterylizatornia wykonuje dezynfekcję kilkuset zestawów narzędziowych i kilku tysięcy pojedynczych pakietów.

– Przygotowanie sprzętu do sterylizacji jest w pełni zmechanizowane. Posiadamy myjnię-dezynfektor oraz myjnię ultradźwiękową, które pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości dekontaminacji skażonego sprzętu z zachowaniem bezpieczeństwa personelu – dodaje Marzena Gąska, kierownik centralnej sterylizatorni Żagiel Med.

Żagiel Med oferuje możliwość podpisania umowy na usługi sterylizacyjne w zakresie częściowego lub całościowego procesu technologicznego, który obejmuje dezynfekcję, mycie, suszenie, kontrolę, konserwację, układanie, pakowanie, proces sterylizacji i kontrolę procesu sterylizacyjnego. Pracownicy Centralnej Sterylizatorni przyjmują materiał do dezynfekcji także w soboty. W zakresie usług sterylizacji parowej i niskotemperaturowej mieszczą się chirurgiczne i metalowe narzędzia sprzętu medycznego, artykuły gumowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych i materiałów termolabilnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu