Przejdź do treści

Konkurs Wartościowa Wycieczka Szkolna

Nauczyciele, którzy organizują wyjazdy dla swoich uczniów zasługują na wyróżnienie. To z myślą o nich zorganizowano konkurs „Wartościowa Wycieczka Szkolna”. Ogólnopolska akcja rozpoczyna się wraz z początkiem nowego roku szkolnego.

Dobrze przygotowana wycieczka szkolna daje motywację do nauki, rozbudza chęć poznania świata, ułatwia przełamanie kompleksów. Pomaga również budować pozytywne relacje pomiędzy rówieśnikami. Podczas wycieczki można zachęcić młodzież do samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwiązywania postawionych zadań i poszukiwania ścieżek własnego rozwoju. Zorganizowanie wyjazdu wiąże się z dodatkową pracą i ogromną odpowiedzialnością. Żeby docenić wartość szkolnych wycieczek, wyróżnić aktywnych nauczycieli i pokazać, że warto podejmować takie inicjatywy, trzeba o tym mówić.

Chcąc wywołać ogólnopolską debatę zorganizowaliśmy konkurs „Wartościowa Wycieczka Szkolna” – mówi Andrzej Sławiński, prezes Agencji Turystycznej ATAS. – Zależy nam na tym, żeby zamiast mówić tylko o kłopotach i zagrożeniach podczas wycieczek, propagować również pozytywne wzorce i nagradzać zaangażowanych nauczycieli i wychowawców.

Nagrodą główną w jest 6-dniowy wyjazd do Londynu. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przygotowano również szkolenia oraz wycieczki jednoniowe dla grup szkolnych. Pozostali laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Cele konkursu Wartościowa Wycieczka Szkolna to:

  • uhonorowanie wysiłku osób organizujących wycieczki w placówkach oświatowych
  • promowanie wyjazdów edukacyjnych i poznawczych, jako istotnego czynnika wychowawczego
  • podniesienie rangi wycieczek szkolnych, jako niezbędnego uzupełnienia nauki w szkole
  • popularyzacja niestandardowych, aktywnych metod nauczania, realizowanych w trakcie wyjazdów

Konkurs jest skierowany do wszystkich nauczycieli, którzy zorganizowali warsztaty językowe lub wycieczkę w roku szkolnym 2012/2013. Dotyczy placówek wszystkich stopni: podstawowych, gimnazjalnych i średnich, zarówno państwowych, prywatnych jak i społecznych. Zadaniem uczestnika jest opisanie przebiegu wycieczki za pomocą odpowiedzi na pytania w formularzu online.