Politechnika Warszawska uruchamia studia podyplomowe analityki biznesowej

W roku akademickim 2013/2014 uruchomione zostaną – prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce przez osoby o tak dużym doświadczeniu praktycznym w międzynarodowym biznesie – studia podyplomowe z analityki biznesowej. Studia organizowane są przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW) we współpracy ze Szkołą Biznesu PW. Trwają jeden rok.

Istota współczesnego rozumienia pojęcia “analityki biznesowej” sprowadza się do zdolności pozyskiwania danych z wielu źródeł oraz wydobywania z nich wiedzy skutecznie wspierającej podejmowanie optymalnych decyzji w celu maksymalizacji oczekiwanych efektów działania na zakładanym poziomie ryzyka. Przy takim podejściu dobry analityk biznesowy powinien dysponować umiejętnościami w następujących dziedzinach:

 • pozyskiwanie i przechowywanie dużych rozproszonych zbiorów danych,
 • wizualizacja zjawisk w nich odzwierciedlonych,

nie zapominając o klasycznych obszarach działania takich jak: zarządzanie wydajnością, analityka predykcyjna, analityka zarządzania decyzjami, zarządzanie ryzykiem czy zgodność z regulacjami prawnymi (regulatory compliance).

Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie podnoszenia pozycji rynkowej firmy poprzez stosowanie współczesnych technik analityki biznesowej, obejmujących zwłaszcza takie dziedziny, jak:

 • logika i statystyka,
 • metaheurystyki,
 • technologie wieloagentowe,
 • hurtownie danych,
 • strukturalne zbiory danych,
 • tekstowe zbiory danych,
 • wizualizacja danych,
 • psychologia i socjologia podejmowania decyzji.

Zespół przygotowujący i prowadzący zajęcia składa się z osób o unikatowych praktycznych doświadczeniach biznesowych oraz technologicznych w dziedzinie analityki biznesowej, w tym w: bankowości i rynkach finansowych (np. handel algorytmiczny), energetyce, sektorze publicznym, logistyce, telekomunikacji. Doświadczenia te obejmują kilkadziesiąt dużych projektów, zarówno na rynkach międzynarodowych (w tym USA i UE), jak również w Polsce.

Zajęcia będą prowadzone przez takich znanych praktyków i wykładowców jak: prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński (eksploracja danych), prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz (odkrywanie wiedzy), prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (statystyka), prof. dr hab. Olaf Żylicz (psychologia), dr inż. Dominik Ryżko (metaheurystyki i robotyka), dr Andrzej Jankowski (AI w analityce).

W trakcie studiów planowane jest 136 godzin wykładów, 112 godzin zajęć laboratoryjnych, 8 godzin ćwiczeń oraz przewidywane jest samodzielne wykonywanie ćwiczeń przez studentów w domu.

Ważne daty:

 • 7 września 2013 (sobota), godziny 10:00-12:00 – spotkanie organizacyjne wszystkich zainteresowanych z kierownikiem studiów podyplomowych oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia, sala 116 gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa);
 • 12 października 2013 (sobota) – pierwsze zajęcia studiów;
 • 22 czerwca 2014 (niedziela) – ostatnie zajęcia studiów.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu