Przejdź do treści

Montaż finansowy trampoliną do rozwoju firm

1 Fundusz Pożyczkowy, Łukasz Maj, Private Equity, Quality All Development, Venture Capital

quality all developmentŚrodki unijne, pożyczka bankowa, leasing czy może fundusze venture capital? Jak pozyskać finansowanie na rozwój start-up’u to pytanie niemal każdego przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju biznesu. Pozyskanie funduszy na rozwój projektu może zdecydować o jego dalszej drodze – powodzeniu lub porażce.

Pozyskanie finansowania na projekty we wczesnej fazie rozwoju jest nie tylko dość trudne, ale również wiąże się z dużymi kosztami i obciążeniami do wypełnienia, przez kilka, czy nawet kilkanaście kolejnych lat. Przedsiębiorcy szukają więc coraz to nowych form pozyskiwania kapitału będących alternatywą dla standardowych kredytów bankowych.

Otrzymanie dotacji to jednak jedynie pierwszy krok do dynamicznego rozwoju firmy. Dotacje bowiem są środkami tzw. zwrotnymi, czyli ich zwrot następuje dopiero po poprawnym rozliczeniu poniesionych wydatków. Jest to częstym powodem niechęci lub lęku przedsiębiorców przed ubieganiem się o unijne pieniądze.

Rozwiązaniem takiej sytuacji może być montaż finansowy. – mówi Łukasz Maj, Członek Zarządu Quality All Development – Polega on na złożeniu finansowania z różnych źródeł – np. środków własnych, kredytu bankowego, dotacji unijnej, finansowania typu venture capital oraz leasingu.

Banki, jako pierwsze otworzyły się na montaż finansowy oferując pomostowe finansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych wymagających z zasady zaangażowania środków własnych obok środków pochodzących z Unii Europejskiej. Banki zaoferowały sfinansowanie wkładu własnego lub nawet więcej, udzielały kredytu na poczet zwrotu środków z dotacji unijnej.

Z czasem do tych prostych konstrukcji finansowych dodano kolejne elementy tworząc rozwiązania niesamowicie ciekawe dla małych i średnich firm.

Odpowiednie dobranie narzędzi pod konkretny projekt pozwala nie tyko na uzyskanie dużych kwot (znacznie większych niż samo finansowanie np. poprzez venture capital lub sam kredyt bankowy), ale też umożliwia osiągnięcie takiego poziomu spłat, który pozwala przedsiębiorcy na udźwignięcie zaciągniętych zobowiązań. – tłumaczy Łukasz Maj.

W zależności od rodzaju projektu oraz potrzebnej wartości finansowania montaż finansowy może składać się z bardzo różnych elementów. Najbardziej popularne to:

Środki własne, lub inaczej, wkład własny to środki wymagane w ramach realizacji inwestycji niezbędne przy korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku braku wystarczających środków własnych można próbować pozyskać je poprzez np. pożyczkę z funduszy pożyczkowych, pożyczki prywatne, emisję akcji spółki.

Najczęściej stosowanym źródłem finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa na realizację inwestycji rzeczowych jest oczywiście kredyt Bankowy lub Pożyczka z Funduszy Pożyczkowych będący często jednym z filarów montażu finansowego.

Innym, często wykorzystywanym sposobem finansowania, stosowanym zazwyczaj przy pozyskiwaniu sprzętu jest leasing. Umowa leasingu jest w pewnym sensie umową najmu z możliwością wykupu po okresie leasingu. Korzyści, jakie uzyskujemy z leasingu to m.in. niewielkie zaangażowanie kapitału własnego lub jego brak, możliwość odliczenia podatku VAT.

W montażu finansowym można również wykorzystać dotacje z Funduszy Unijnych, czyli współfinansowanie realizacji inwestycji przy pomocy środków z UE, które wiąże się z wieloma korzyściami. Pozwala na realizację inwestycji po znacznie niższym koszcie niż w przypadku korzystania z innych źródeł (np. kredytu bankowego). Dodatkowo zakres pomocy jest bardzo szeroki a z niektórych programów można korzystać niezależnie, czyli można otrzymać środki z więcej niż jednego źródła na różne cele).

Na koniec można również sięgnąć po kapitał z Funduszy Venture Capital/Private Equity, które inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa będące w fazie wzrostu, i mające potencjał do otrzymania dużej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Z tego też względu pozyskanie tego rodzaju finansowania w modelu montażu finansowego jest znacznie łatwiejsze niż inwestycja niezależna.

Korzyści z montażu finansowego to przede wszystkim możliwość uzyskania dużej kwoty finansowania – mówi Łukasz Maj, Quality All Development – oraz obniżenie miesięcznych kosztów spłaty zaciągniętych zobowiązań. Ale nie tylko. Według naszych wyliczeń koszt montażu finansowego może być nawet kilkakrotnie mniejszy niż koszt kredytu bankowego.

Przy założeniu kapitału o wartości 10 mln złotych koszt finansowania z kredytu bankowego (przy założeniu WIBOR 3M + 2%) to 815 331,54 zł rocznie, podczas, gdy w montażu finansowym będzie na poziomie 163 066,31zł rocznie.

Różne są również formy i wartość zabezpieczeń. W przypadku finansowania inwestycji w całości z kredytu, zabezpieczenia potrzebne są na co najmniej 18 000 000 zł. W przypadku montażu finansowego, gdzie sprzęt sfinansowany jest w leasingu i stanowi zabezpieczenie własnego finansowania zabezpieczenia będą niezbędne jedynie w odniesieniu do części finansowanej z kredytu lub pożyczki, – czyli około 20% wartości całej inwestycji.