Przejdź do treści

Nowa odsłona CardPack’a

1 CardPack, Magdalena Mamczur-Wallin, Sodexo Motivation Solutions

sodexoSodexo Motivation Solutions wprowadziło nowe funkcjonalności w systemie do kompleksowego zarządzania programem lojalnościowym opartym na kartach przedpłaconych dostępnym online – CardPack. Nowe rozwiązania podnoszą użyteczność i funkcjonalność narzędzia zarówno dla firmy prowadzącej program wsparcia sprzedaży jak również jego uczestników. CardPack został zaprojektowany z myślą o organizacjach prowadzących programy lojalnościowe i motywacyjne oparte na kartach prepaid, by w szybki i skuteczny sposób mogły realizować tego typu projekty marketingowe.

Zmiany, zmiany, zmiany

Klienci Sodexo Motivation Solutions mieli nietypową możliwość testowania przez kilka miesięcy wprowadzonego w maju 2012 roku narzędzia i przekazywania uwag związanych z jego użytecznością oraz funkcjonalnością. Wszystkie sugestie oraz oczekiwania otrzymane od klientów zostały uwzględnione podczas trwających w ciągu ostatnich miesięcy prac nad udoskonaleniem i rozbudową systemu wpływając na jego ostateczny kształt.

„System CardPack od początku był przygotowywany z myślą o korzyściach dla klientów i ich potrzebach. Zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem na jego rozbudowę zgodną z oczekiwaniami firm będzie oddanie systemu w ręce marketerów odpowiedzialnych za prowadzenie programów lojalnościowych wraz z możliwością przekazania nam uwag wskazujących obszary niezbędnych ulepszeń lub ewentualnych zmian. Ten ruch okazał się „strzałem w dziesiątkę” ponieważ otrzymaliśmy od naszych klientów naprawdę cenne sugestie. Dlatego też mamy nadzieję, że CardPack, który znajduje się obecnie w naszej ofercie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.” – powiedziała Magdalena Mamczur-Wallin, Senior Product Manager w Sodexo Motivation Solutions.

Efektywne zarządzanie programem wsparcia sprzedaży to kwestia m.in. odpowiednio rozbudowanego panelu menedżera. Stąd też część zmian w systemie dotyczyła również tego obszaru i obejmowała możliwość dostosowania zawartości raportów do potrzeb klientów np. poprzez dodawanie kolumn do tabel widocznych w systemie wraz z ich edycją. Dzięki temu w obecnej wersji CardPack’a istnieje możliwość dostosowania zakresu zbieranych informacji do indywidualnych potrzeb firmy. Dodatkowo menedżer odpowiedzialny za projekt może importować dane do systemu z plików xls, a także generować różnorodne raporty bezpośrednio ze strony www. Wprowadzone funkcjonalności ułatwiają szybkie przygotowanie systemu do rozpoczęcia projektu oraz stały nadzór nad jego skutecznością, która znajduje odzwierciedlenie w wygenerowanych zestawieniach. Przygotowywane raporty mogą dotyczyć informacji o uczestnikach, przyznanych kartach, stanie zasileń oraz skuteczności komunikacji.

Aktualnie CardPack umożliwia śledzenie skuteczności komunikacji z uczestnikami poprzez dostęp do danych dotyczących konwersji z wysyłanych maili i sms-ów, a także możliwość pobrania wykresu obrazującego jej efektywność. Funkcjonalność ta ułatwia szybką analizę danych, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji uczestników biorących udział w programie.

Zarządzanie budżetem programu motywacyjnego – jakie to proste

Bardzo ważną zmianą jaka została wprowadzona do systemu jest możliwość zasilania kart wykorzystywanych w projekcie z poziomu strony menedżera. Dodatkowo klient składający zlecenie zasilenia może w łatwy sposób, dzięki użyciu wyszukiwarki, wybrać tych uczestników, którym chce przyznać nagrodę oraz edytować dane dotyczące kwoty – zarówno na poziomie poszczególnych kart jak i całych ich grup. System daje możliwość wyszukiwania poszczególnych beneficjentów programu poprzez wiele elementów identyfikujących np.: imię, nazwisko, numer karty lub inną zmienną dodaną do tabeli przez organizatora taką jak region czy kanał sprzedaży.

Do narzędzia została wprowadzona także możliwość zarządzania budżetem przeznaczonym na realizację programu w podziale na miesiące i kwartały. W zależności od wymagań organizacji w kwestii zarządzania finansami, firma prowadząca projekt może dostosować ten element panelu do swoich potrzeb.

„CardPack to aktualnie przede wszystkim oszczędność czasu i budżetu – jedna osoba może prowadzić cały projekt w jednym miejscu, mając dostęp do wszystkich informacji o uczestnikach i wręczonych im kartach. To także możliwość komunikacji z beneficjentami wraz z opcją śledzenia jej skuteczności. CardPack to również sprawne zarządzanie budżetem i zasileniami kart. Dodatkowo system może zostać wdrożony wyjątkowo szybko – nawet w ciągu dwóch tygodni i nie wymaga to angażowania działu IT klienta. Zarządzanie programem lojalnościowym opartym na kartach przedpłaconych nigdy nie było tak łatwe i efektywne kosztowo.” – dodała Magdalena Mamczur-Wallin.

Warto również zaznaczyć, że strona menedżera programu posiada przejrzysty i łatwy w obsłudze interface, który z jednej strony – pozwala na intuicyjne korzystanie z systemu, a z drugiej – oferuje szereg udogodnień ułatwiających prowadzenie projektu. Dodatkowo indywidualna i dostępna po zalogowaniu strona uczestnika zawiera najważniejsze informacje o przyznanej karcie, aktualnym poziomie salda i historii dokonanych przez organizatora zasileń. Poprzez możliwość implementacji logo firmy, jej banera i tekstu na stronie beneficjentów biorących udział w akcji, klient zyskuje dodatkowe customizowane narzędzie promocyjne.

System jest dostępny na rynku od maja 2012 roku. Więcej informacji o nim znaleźć można na stronie internetowej http://www.360dlaBiznesu.Sodexo.pl/.