Przejdź do treści

MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego – pierwszy w Polsce profilowany program dyplomowy w branży

Energetyka należy do strategicznych sektorów każdej gospodarki a stan jego rozwoju jest miarą nowoczesności państwa i społeczeństwa. Źródłem jego konkurencyjności są wysoko wykwalifikowane kadry, w tym sprawny sztab menedżerski.

Studia MBA Energetyka mają na celu przygotowanie słuchaczy do roli osób zarządzających firmami sektora energetycznego bądź oddziałami lub pionami tych firm, rozwinięcie ich kompetencji zarządczych oraz pokazanie trendów i dobrych praktyk. Są doskonałym dopełnieniem wykształcenia technicznego, specjalistycznego oraz praktyki zawodowej. Te trzysemestralne studia podyplomowe szczególnie polecane są kadrom kierowniczym i kandydatom na menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów w branży energetycznej, którzy chcą uzupełnić i rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i poszczególnymi obszarami firmy.

Zapraszam do przygody intelektualnej, unikalnej w Polsce – do uczestnictwa w programie MBA dla branży energetycznej. Warto połączyć wiedzę techniczną, branżową z wiedzą z zakresu zarządzania, prawa czy marketingu. Im wyższa pozycja menedżerska, tym bardziej potrzebna jest wiedza o ludziach, zarządzaniu, otoczeniu rynkowym. Nasz program to oferuje – jest katalizatorem rozwoju i kariery. W energetyce trzeba działać pewnie, profesjonalnie  i szybko. Osiągnąć to można poprzez praktykę i uczestnictwo w naszych studiach. – mówi dr Aleksander Kisil, kierownik programu MBA Energetyka.

Program uwzględnia specyficzne aspekty rynku energetycznego i podmiotów na nim działających, co stanowi o jego atrakcyjności i wartości dla uczestników. Atuty kierunku to profil programu studiów dedykowany branży energetycznej, nowoczesne podejście do zarządzania, kompleksowy program przygotowujący do pracy na szczeblach menedżerskichi zarządczych w energetyce, wiedza przekazywana przez wykładowców z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu i w energetyce oraz duża ilość zajęć interaktywnych i praktycznych, case’ów, ćwiczeń.

Program studiów obejmuje dziesięć bloków tematycznych:

1. Ekonomia dla energetyków

2. Zarządzanie strategiczne

3. Prawo dla energetyków

4. Zarządzanie operacyjne w energetyce

5. Finanse zarządcze

6. Rynek energii

7. Przywództwo, komunikacja, psychologia

8. Zarządzanie kapitałem ludzkim

9. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem w energetyce

10. Narzędzia IT w energetyce

W obecnych czasach osoby, które zajmują kierownicze stanowiska w branży energetycznej, powinny rozumieć i koncentrować się nie tylko na aspektach czysto technicznych, związanych bezpośrednio ze swoją branżą, ale także znać otoczenie biznesowe i ekonomiczne firmy, jej model biznesowy. Ważnym jest także, aby potrafić przeprowadzić rozmowy biznesowe, zarówno z własnym zarządem jak i równorzędnym partnerem oraz w rozmowach pomiędzy firmami. Na stanowiskach kierowniczych często okazuje się, że wysokie kwalifikacje techniczne mają już mniejszą wagę w stosunku do umiejętności czysto menadżerskich, związanych z zarządzaniem, przywództwem, budowaniem strategii czy negocjacji. Wychodząc naprzeciw takim właśnie oczekiwaniom stworzyliśmy kierunek studiów podyplomowych, w których dzięki odpowiednio dobranym przedmiotom, położyliśmy szczególny nacisk na szybkie uzupełnienie wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania, komunikowania się, aspektów ekonomicznych oraz specyficznego prawa związanego bezpośrednio z branżą energetyczną – wyjaśnia Magdalena Ruszniak, współautor programu MBA Energetyka, doświadczony menedżer branży energetycznej.

Zajęcia programu MBA Energetyka poprowadzą akademicy z praktycznym doświadczeniem biznesowym oraz praktycy– eksperci zarządzania i autorytety z branży energetycznej, m.in. :

Grzegorz Onichimowski – w latach 2002 – 2012 prezes zarząduTowarowej Giełdy Energetyki SA

Marek Kamiński – od stycznia 2010 dyrektor zespołu doradztwa biznesowego Ernst & Young dla podmiotów sektora Oil & Gas

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – ekspert z zakresu zarządzaniai zastosowań IT w zarządzaniu

Dr Aleksander Kisil – ekspert z zakresu rozwoju menedżerskiego, przywództwa, zarządzania strategicznego i kapitałem ludzkim

Maciej Frączek – ekspert Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP i współtworzenie zasad regulacji profesji księgowego w Polsce członek zarządu Stowarzyszenia SBR Polska

Więcej informacji na temat kierunku znajduje się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-mba/mba-energetyka/