Marka tnie koszty i podtrzymuje prognozę na 2013 r.

Zarząd firmy pożyczkowej Marka S.A., notowanej na NewConnect po wynikach drugiego kwartału podtrzymuje prognozę finansową na 2013 r. zakładającą 510 tys. zysku netto. Zgodnie z zapowiedziami Spółka obniżyła koszty operacyjne o 20 proc. w ramach restrukturyzacji działalności biznesowej.

W drugim kwartale 2013 r. Marka S.A. wypracowała 3,06 mln zł przychodów o blisko 38% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka zanotowała ujemny wynik EBITDA na poziomie – 297,8 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 1,69 mln zł. Dla porównania w drugim kwartale 2012 r. Marka miała 1,49 mln zł zysku EBITDA oraz 234 tys. zł wyniku netto.

Spadek przychodów jest efektem restrykcyjnej polityki sprzedażowej wprowadzonej na początku roku. Ma ona na celu poprawę jakości portfela należności Spółki. Zarząd Spółki w ramach prowadzonej restrukturyzacji kładzie duży nacisk na redukcję kosztów operacyjnych. W drugim kwartale władze Marki znacząco zmniejszyły flotę samochodową (w związku z przeprowadzoną na początku 2013 roku redukcją zatrudnienia). Dzięki rozwiązaniu umów leasingowych od maja firma nie ponosi kosztów związanych z ratami leasingowymi, przez co Spółka zaoszczędzi 470 tys. zł. Dodatkowo, na początku lipca 2013 r. Zarząd rozpoczął działania związane z wymianą floty samochodowej. Wymiana dotychczasowej floty zwiększy miesięczne oszczędności Spółki z tytułu leasingu oraz zużycia paliwa szacunkowo o ok. 45 tys. zł.

Firma podjęła też istotne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. W lipcu doszło do sprzedaży pierwszych pożyczek za  pomocą pośrednika kredytowego Kredytoperator. Od 23 lipca do 12 sierpnia 2013 r. podpisano łącznie 139 umów o pożyczkę, co średnio daje 9 pożyczek dziennie. W tym samym okresie, mając na uwadze restrykcyjną ocenę pożyczkobiorców, Spółka nie zaakceptowała 182 wniosków o pożyczkę. Współpraca z Kredytoperatorem powinna istotnie przełożyć się na wyniki w kolejnych kwartałach.  – W pierwszej połowie roku prowadziliśmy intensywne działania mające na celu restrukturyzację operacyjną oraz finansową Spółki. Na wielu poziomach możemy pochwalić się sukcesami. W ostatnich tygodniach udało nam się pozyskać środki, dzięki którym możemy zaspokoić roszczenia naszych obligatariuszy, a także zapewnić dalszy rozwój firmy. Z analizy sprzedaży w ostatnich tygodniach wyciągamy optymistyczne wnioski, dlatego na obecnym etapie podtrzymuję prognozę finansową na 2013 r. – stwierdza Jarosław Konopka, Prezes Marka S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu