Przejdź do treści

W poszukiwaniu skutecznych wzorców restrukturyzacyjnych dla polskich firm

1 2mgroup, badanierestrukturyzacja.pl, Nowoczesna firma, PKPP Lewiatan, restrukturyzacja, Restrukturyzacyjna mapa Polski, Wojciech Orzech

2mgroupCzy restrukturyzacja to jedynie redukcje zatrudnienia? Czy restrukturyzować się w czasie kryzysu, czy w czasie koniunktury? Jak restrukturyzujemy się w Polsce?

Na te pytania postara się znaleźć odpowiedź badanie dotyczące procesów restrukturyzacyjnych w polskich firmach organizowane przez 2mgroup wraz z Patronami: Nowoczesną Firmą i PKPP Lewiatan.

Podczas tegorocznych spotkań biznesowych (m.in. na Forum Gospodarczym w Krynicy,  czy „Konferencji Restrukturyzacja”), w dyskusjach wielokrotnie wskazywano brak skondensowanej, dostępnej wiedzy i case studies dotyczących działań restrukturyzacyjnych realizowanych w polskich warunkach w ostatnich latach. Pojawiały się pytania o ocenę skuteczności różnorodnych narzędzi restrukturyzacji, o innowacyjne bądź najbardziej skuteczne strategie firm starających się dostosować do wyzwań rynkowych i gospodarczych. Odpowiedzi na te pytania znajdą się w raporcie „RESTRUKTURYZACYJNA MAPA POLSKI 2013. Nowe trendy nowe podejścia, nowe narzędzia” jaki ma powstać w wyniku badania ankietowego polskich przedsiębiorstw.

– „Bardzo się cieszę, że trwa takie badanie i powstanie raport. Na polskim rynku wciąż niewiele jest opracowań, które dostarczałyby praktyczną wiedzę, wzorce skutecznego postępowania w trakcie restrukturyzacji w polskich warunkach.” – mówi Wojciech Orzech, Dyrektor Zarządzający ENERGA SA (były Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR SA) – „Jestem zwolennikiem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Także wśród menedżerów. Sam miałem okazję uczestniczyć w wymianie doświadczeń na szczeblu zarządów dużych organizacji. To bardzo ciekawe przeżycie, które z jednej strony pozwala korzystać z rozwiązań sprawdzonych w praktyce („nie wyważamy już otwartych drzwi”), z drugiej otwiera na kreatywne myślenie… Restrukturyzacja to poważne biznesowe przedsięwzięcie obarczone dużym ryzykiem ekonomicznym i społecznym. Dlatego z dużym zainteresowaniem zapoznam się z raportem.”

Case study – skuteczna transformacja ENERGA-OPERATOR

Raport z badania będzie pokazywał sukcesy takich firm jak właśnie ENERGA-OPERTOR. Proces restrukturyzacji rozpoczęła w 2009 r., kiedy do władz spółki został powołany nowy Zarząd. Przedsiębiorstwo borykało się z problemami natury ekonomicznej, strukturalnej i zarządczej. Zarząd postawił przed sobą ambitne cele, które miały przede wszystkim przekształcić ENERGA-OPERATOR w wewnętrznie zintegrowane, efektywne, zdolne do realizacji innowacyjnych projektów przedsiębiorstwo. Zmiany dotyczyły całej firmy i dotykały wszystkich kluczowych obszarów funkcjonowania – począwszy od struktury, przez procesy wewnętrzne i kulturę organizacyjną, ograniczanie kosztów operacyjnych, aż po zmianę modelu biznesowego. Tym wszystkim zmianom towarzyszyła realizacja największego w historii firmy, wartego ponad 7,5 mld zł programu inwestycyjnego oraz gruntowna poprawa wyników finansowych. Zarząd zdawał sobie sprawę, że po to, aby zmiany były trwałe, niezbędne będzie kształtowanie postaw i zachowań, motywowanie do zaangażowania i sprawna komunikacja z pracownikami.

Pierwszy etap transformacji spółki trwał 3 lata. Nie obyło się bez trudności – oprócz wyzwań stricte biznesowych trzeba było zapanować nad nieufnością i lękiem pracowników, którzy w 2010 roku zorganizowali manifestację i strajk. Dobra strategia, konsekwentna postawa Zarządu i otwarta, transparentna komunikacja pozwoliły przeprowadzić zaplanowane zmiany, zdobyć zaufanie załogi i zaangażować ją w proces zmian. Dzisiaj ENERGA-OPERATOR znajdując się w dobrej i stabilnej sytuacji finansowej, postrzegana jest  jako lider innowacyjnych rozwiązań w branży energetycznej w tym przede wszystkim w obszarze wdrażania inteligentnych liczników (AMI) i technologii Smart Grid.

Weź udział w badaniu

Badanie w ramach raportu „Restrukturyzacyjna mapa Polski 2013” prowadzone jest przez platformę internetową pod adresem www.badanierestrukturyzacja.pl do września 2013 r. Na jego podstawie firma 2mgroup przygotuje raport. Oprócz materiału statystycznego znajdą się w nim opisy udanych procesów restrukturyzacyjnych, prezentacja sylwetek menadżerów zmiany oraz komentarze ekspertów. Raport będzie bezpłatny dla każdego respondenta badania. Wyniki zostaną przedstawione w październiku 2013 r.