Przejdź do treści

Bezpieczny, skalowalny, przyjazny. Taki jest TSMbox

1 backup appliance, Infonet Projekt, Paweł Mączka, TSMbox

infonet projektJednym z kluczowych wyzwań jakie stawiane są w ostatnich latach przed IT jest rosnąca liczba danych i ich bezpieczeństwo. Wyzwania te są silnie skorelowane z wyzwaniami stawianymi przed biznesem. Szybkość podejmowania decyzji oraz odpowiedni wybór technologii i rozwiązań to klucz do zapewnienia efektywności, oszczędności oraz ciągłości działania biznesu.

Infonet Projekt SA analizując potrzeby rynku i dostępne na nim rozwiązania do backupu stworzyło unikatową platformę do kompleksowego zabezpieczenia środowiska informatycznego zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

Czym jest TSMbox

TSMbox to gotowa do użycia innowacyjna platforma do archiwizacji i zabezpieczenia danych bazująca na komponentach firmy IBM, w szczególności na znanym i cenionym przez profesjonalistów oprogramowaniu do backupu IBM Tivoli Storage Manager. – Idea działania TSMbox’a jako Backup Appliance powstała na bazie wieloletnich doświadczeń budowy centralnych systemów backupu i archiwizacji – mówi Paweł Mączka, Dyrektor Działu Technicznego Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych w Infonet Projekt SA. – Szybkość działania, backup D2D2T, deduplikacja danych, prosta rozbudowa oraz skalowalność pozwala na pozycjonowanie TSMbox jako nr 1 w systemach backupu. Klienci stawiający na to rozwiązanie mogą być pewni, że w przypadku utraty kluczowych danych, posiadają gwarancję ich poprawnego i błyskawicznego odtworzenia – dodaje Paweł Mączka.

Dla kogo

Rozwiązanie TSMbox dedykowane jest zarówno dla sektora prywatnego – małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm i korporacji, jak również dla jednostek sektora publicznego – administracji rządowej i samorządowej.

Jak działa

TSMbox już w kilka godzin od momentu dostarczenia do klienta zabezpiecza dane firmy w sposób szybki i niezawodny. Dzięki metodzie backupu przyrostowego wiecznego oraz deduplikacji, skraca czas potrzebny na dzienny backup, zapewniając przy tym bezpieczeństwo składowania danych i gwarancję poprawnego ich odtworzenia w przypadku wystąpienia awarii. Platforma TSMbox działa w sposób:

  • bezpieczny – zapewnia ciągłość działania dzięki redundantnemu zasilaniu oraz grupom dyskowym chronionym odpowiednim poziomem RAID; wszystkie informacje o chronionych obiektach przechowywane są w relacyjnej bazie danych opartej o silnik DB2; kopia tej bazy wykonywana jest automatycznie podczas codziennych zadań administracyjnych;
  • skalowalny – architektura rozwiązania pozwala na liniową rozbudowę przestrzeni dyskowej potrzebnej na składowanie chronionych danych; dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość bezkosztowego dodawania kolejnych chronionych systemów;
  • przyjazny – interfejs użytkownika pozwala na swobodne monitorowanie oraz zarządzanie platformą; dzięki składowaniu zabezpieczonych danych na przestrzeni dyskowej, uzyskuje się szybki dostęp do utraconych danych; ponadto wykorzystanie nośników taśmowych do długoterminowego przechowywania danych archiwalnych sprawia, że TSMbox idealnie sprawdza się w każdym środowisku; z TSMbox-em  już w kilka minut można rozpocząć odtwarzanie danych z kluczowych serwerów, minimalizując tym samym koszty związane z przestojem przedsiębiorstwa.

Funkcje i korzyści

Jednym z elementów nowoczesnego systemu backupu jest redukowanie ilości przesyłanych danych dzięki procesowi deduplikacji. Nie mniej ważne jest ograniczenie ilości plików w codziennym procesie kopiowania danych. Funkcjonalność tą zapewnia technologia backupu przyrostowego wiecznego. Niezmiernie istotne jest także, aby nowoczesny system backupu posiadał agentów wykonujących kopie baz danych i aplikacji niewymagających przerwy. Bazy danych, serwery pocztowe, aplikacje czy środowiska wirtualne są zabezpieczone w taki sposób, by systemy produkcyjne były dostępne dla użytkowników przez cały czas.

Pośród licznych funkcjonalności TSMbox’a warto wskazać ponadto na:

  • replikację do drugiego TSMbox – funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie danych z głównego TSMbox do zapasowego serwera TSMbox; zapasowy serwer może znajdować się w zapasowym centrum danych klienta lub działać jako usługa TSMboxCC w chmurze;
  • gwarancję odtworzenia danych – dane zgromadzone na TSMbox mogą posiadać swoją kopię na nośnikach taśmowych bądź też replikę w zapasowym centrum danych; wszystkie informacje o backupowanych obiektach przechowywane są w relacyjnej bazie danych opartej o silnik DB2; kopia tej bazy wykonywana jest podczas codziennych zadań administracyjnych;
  • bare machine recovery – funkcjonalność umożliwiającą odtworzenie serwera na dowolnej maszynie fizycznej bądź wirtualnej po całkowitej awarii sprzętowej;
  • wsparcie dla wielu systemów – TSMbox zapewnia szerokie wsparcie dla wielu platform systemowych, systemów operacyjnych, baz danych, systemów pocztowych, środowisk wirtualnych czy systemów usług katalogowych;
  • nielimitowaną liczbę klientów – w ramach wykorzystywanych licencji można używać TSMbox’a do backupowania całego środowiska informatycznego; nie ma znaczenia rodzaj i ilość zainstalowanych klientów; jedynym wykładnikiem licencji jest ilość przechowywanych na platformie danych.

Koszty wdrożenia rozwiązania

TSMBox dostępny jest w terabajtowym modelu licencjonowania, co oznacza, że klient płaci tylko za dane przechowywane na serwerze liczone po procesie deduplikacji. Do 30 września br. TSMbox dostępny jest w wakacyjnej promocji cenowej. Promocja dotyczy wybranych linii (T3, T4, T14). Szczegóły dotyczące rozwiązania na www.tsmbox.eu