Przejdź do treści

Pointb PR promuje Cloud Computing

1 Exea, Exea Cloud Services, pointb PR

pointbExea Cloud Services, nowoczesne centrum przetwarzania danych w chmurze rozpoczyna działania promujące usługi Cloud Computingu. Kampanię informacyjną prowadzić będzie wrocławska agencja pointb PR, która zajmie się obsługą medialną przedsięwzięć realizowanych przez markę Exea.

Kolejna aktywność pointb PR w branży IT tym razem obejmuje usługi na rzecz inicjatywy korzystającej ze wsparcia unijnego. Marka Exea jest elementem projektu „Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego” realizowanego jako kluczowy w ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Współpracę podjęto w lipcu na czas nieokreślony. Zespół do obsługi Klienta, kierowany przez Piotra Bugaja, wdraża obecnie pierwszy etap akcji informacyjnej.