Przejdź do treści

Grupa Akron zapewniła sobie samowystarczalność fosforanową

1 Acron, Grupa Akron, Zakład Górniczo-Przeróbczy Olenij Ruczej, ZGP

acronGrupa Akron jest jednym z największych na świecie producentów nawozów mineralnych. Wysoki poziom integracji pionowej, eksploatacja złóż potasowych i fosforanowych, trzy prężnie działające zakłady produkcyjne, własna infrastruktura transportowa oraz międzynarodowa sieć sprzedaży tworzą podwalinę do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Projekty potasowe i fosforanowe zarówno w Rosji, jak i Kanadzie należą do najintensywniej rozwijających się segmentów Grupy, zapewniających jej bezpieczeństwo surowcowe.

W 2012 roku zakończono budowę pierwszego odcinka Zakładu Górniczo-Przeróbczego (ZGP) Olenij Ruczej (Obwód Murmański, Rosja). Rozpoczęto również wydobycie rudy apatytu nefelinowego oraz produkcję i realizację dostaw koncentratu apatytowego. Moc produkcyjna pierwszego odcinka ZGP wynosi milion ton rocznie.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku wchodzący w skład Grupy Akron Zakład Górniczo-Przeróbczy planowo zwiększał produkcję koncentratu apatytowego. W czerwcu bieżącego roku wydajność zakładu osiągnęła poziom 70% mocy projektowej, a wielkość produkcji koncentratu wyniosła 60 tysięcy ton. Pozwoliło to na całkowite pokrycie zapotrzebowania spółki Akron oraz spółki Dorogobuż na surowiec fosforanowy niezbędny do produkcji nawozów mineralnych.

W ten sposób Grupa Akron zapewniła sobie samowystarczalność fosforanową. Ponadto dzięki wzrostowi produkcji ZGP Olenij Ruczej, Grupa została nowym dostawcą koncentratu apatytowego, którego nadwyżki będzie sprzedawać na rynku.

Koncentrat apatytowy produkowany z rudy apatytu nefelinowego – wydobywanej ze złoża w Masywie Chibińskim – jest najwyższej jakości surowcem fosforanowym służącym do produkcji nawozów mineralnych, a pod względem technologicznym odpowiada wszystkim nabywcom w Rosji i Europie.

Zwiększona zawartość składnika użytecznego (39% P2O5) sprawia, że koncentrat apatytowy produkowany na odcinku Olenij Ruczej pod względem bezpieczeństwa i ekologii znacznie przewyższa surowce fosforanowe produkowane w Maroko i innych państwach Afryki.

Ponadto Olenij Ruczej leży w bezpośredniej bliskości portów w Murmańsku, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla nabywców europejskich.

Zakład Górniczo-Przeróbczy (ZGP) Olenij Ruczej

Docelowa moc produkcyjna kopalni ZGP Olenij Ruchej ma wynosić 2 mln ton surowca fosforytowego rocznie.

Po zakończeniu budowy pierwszego etapu ZGP (2012 r.) i rozpoczęciu wydobycia rudy apatytu nefelinowego, produkcji i dostawy koncentratu apatytowego, moc produkcyjna zakładu wynosiła 1 mln ton rocznie.

Łączne zapotrzebowanie należących do Grupy Akron OAO Akron i OAO Dorohobuż na surowiec fosforytowy do produkcji nawozów mieszanych wynosi 60 – 65 tys. ton miesięcznie (750 tys. ton rocznie). W czerwcu 2013 roku produkcja kopalni ZGP Olenij Ruchej osiągnęła 70% mocy projektowej. Podane ilości koncentratu apatytowego pozwalają w pełni zaspokoić zapotrzebowania rosyjskich spółek należących do Grupy Akron na ten surowiec.

Obecnie na obiektach należących do ZGP trwają prace rozruchowe. Główne działania zakładu skoncentrowane są na dalszym zwiększeniu ilości produkcji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Celem optymalizacji będzie osiągnięcie docelowych wartości współczynników wydatków i wydobycia koncentratu, pozwalających na sprzedaż rudy poza Grupę. W grudniu bieżącego roku moce produkcyjne ZGP powinny osiągnąć poziom 85 tys. ton miesięcznie (1 mln ton rocznie).

Jednocześnie trwa budowa drugiego etapu ZGP – podziemnej kopalni – i rozbudowa samego zakładu przetwórczego do 2 mln ton surowca rocznie. Osiągnięcie pełnej wydajności projektu zaplanowano na 2017 rok. Ponieważ Grupa Akron już dziś w pełni pokrywa własne zapotrzebowania na surowce, nadwyżki (300 – 350 tys. ton rocznie) zostaną sprzedane na rynku. Po uruchomieniu drugiego etapu budowy Grupa znacznie zwiększy sprzedaż koncentratu apatytowego. Kopalnia Olenij Ruchej znajduje się w pobliżu portów Murmańska, co sprawia, że jego produkcja staje się szczególnie atrakcyjna dla europejskich konsumentów dzięki niewielkiej odległości.

Koncentrat apatytowy z Półwyspu Kolskiego

Koncentrat apatytowy z Półwyspu Kolskiego jest najwyższej jakości surowcem fosforanowym do produkcji nawozów mineralnych. Zwiększona zawartość składnika użytecznego (39% Р2О5) powoduje zmniejszenie odpadów i pozwala na znaczne zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko (w tym produkcie brak kadmu). Właśnie dlatego nawozy mineralne wyprodukowane z kolskiego apatytu są bardziej przyjazne dla środowiska. W ostatnich czasach europejscy producenci produktów rolnych mają inklinację do kupowania nawozów fosforowych, które nie zawierają znacznych ilości kadmu. Każda istniejąca technologia produkcji nawozów fosforowych pozwala na użycie koncentratu apatytowego.