Kiedy należy podjąć decyzję dotyczącą wyboru zawodu?

1 Zielona Linia

zielona liniaKonsultanci Zielonej Linii w czerwcu br. przeprowadzili ankietę, w ramach której zbadali opinie Polaków na temat wyboru ścieżki zawodowej.

Niemal połowa uczestników badania (47 proc.) stwierdziła, iż decyzję odnośnie tego, kiedy należy zacząć planować swoją ścieżkę zawodową, trzeba podjąć przed rozpoczęciem szkoły ponadgimnazjalnej (47 proc.). Strategicznym punktem, kiedy warto zastanowić się nad swoją karierą w przyszłości, zdaniem 43 proc. uczestników telefonicznej ankiety, jest zaś moment wyboru kierunku studiów. Warto podkreślić, że jest też pewna grupa osób, która uważa, że decyzje odnośnie przyszłego zawodu warto podejmować jak najwcześniej, nawet przez wyborem gimnazjum (7 proc.). Co ciekawe, żaden z ankietowanych nie przyznał, że ścieżkę kariery należy zacząć budować po podjęciu pierwszej pracy, jest to bowiem, zdaniem respondentów, zbyt późno.

Aby poprawnie skonstruować naszą drogę kariery i nie być zmuszonemu do zmiany kwalifikacji, warto gruntownie przemyśleć decyzję o wyborze kształcenia. Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę, aby dokonać właściwego wyboru? Zdaniem uczestników ankiety warto sugerować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami (80 proc. wskazań), predyspozycjami (67 proc.) oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy (53 proc.). 22 proc. respondentów stwierdziło natomiast, że ważne są również zarobki.

Aby dokonać  właściwego wyboru swojej ścieżki zawodowej, warto jest skonsultować swój wybór z doradcą zawodowym. Tego zdania było 77 proc. osób biorących udział w ankiecie. Doradcy zawodowi dysponują odpowiednią wiedzą, bogatym doświadczeniem, mają dostęp do szeregu najnowszych analiz. Posługują się też praktycznymi narzędziami, np. w postaci testów kompetencji, które pomagają klientom określić kierunek wyboru ścieżki zawodowej. Konsultacje z doradcą, co ważne, mogą zminimalizować ryzyko błędu przy wyborze ścieżki kariery.

Niekiedy zdarzają się sytuacje, w wyniku których wiele osób myśli o zmianie zawodu. W związku z tym, w ramach przeprowadzonego badania, konsultanci Zielonej Linii zapytali jego uczestników o to, kiedy warto zmienić wybór swojej drogi zawodowej. Zdaniem 63 proc. ankietowanych należy to zrobić, jeśli dotychczasowa praca nie daje nam satysfakcji. Niewiele mniej głosów, bo 60 proc. uzyskała opinia, że o przebranżowieniu warto pomyśleć, gdy mamy problem ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie. Ponadto ankietowani zwrócili też uwagę na takie czynniki jak: zmiany na rynku pracy (33 proc.), trudności z nauką w danej dziedzinie (28 proc.) lub pod wpływem zmiany sytuacji osobistej/rodzinnej (17 proc.).

Czy osoby biorące udział w przeprowadzonej ankiecie telefonicznej są zadowolone z wyboru własnej ścieżki zawodowej? Odpowiedź na to pytanie jest dostępna w pełnej wersji raportu, jaka została opublikowana na stronie Zielonej Linii.