Dariusz Mazurek nowym Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu w Capgemini Polska

1 Capgemini Polska, Dariusz Mazurek

capgeminiDariusz Mazurek objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Capgemini Polska Sp. z o.o., należącej do Grupy Capgemini, jednego z wiodących dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych. Będzie on odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań biznesowych i usług technologicznych firmy na rynek krajowy. Dariusz Mazurek posiada ponad 20 – letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania i konsultingu, które zdobywał w takich firmach jak: Unisys Polska Sp. z o.o., CSC Computer Sciences Polska Sp. z o.o., IBM Polska Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. i Deloitte Polska Sp. z o.o.. Jego specjalizacja dotyczy między innymi współpracy z przedstawicielami sektora usług finansowych, telekomunikacji oraz produkcyjnego.

Jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Capgemini Polska będzie odpowiedzialny   między innymi za oferowanie nowatorskich rozwiązań biznesowych i usług technologicznych, które  są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku związane z mobilnością, sieciami społecznościowymi i szeroko rozumianą innowacyjnością przedsiębiorstw.

Dariusz Mazurek jest absolwentem SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois (studia MBA). Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w firmach konsultingowych (Deloitte Polska Sp. z o.o., PwC) oraz technologicznych (IBM Polska Sp. z o.o., CSC Computer Sciences Polska Sp. z o.o.), w których zajmował stanowiska menedżerskie i zarządcze.

W latach 2004  – 2006 był dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału Unisys Polska Sp. z o.o., a od 2006 do 2009 zajmował pozycję prezesa zarządu tej firmy. Dariusz Mazurek posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w rozwoju biznesu i współpracy z klientami, reprezentującymi między innymi sektor finansowy i telekomunikacyjny w Polsce, a także innych krajach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 3 lata wykładał zarządzanie operacyjne dla studentów MBA Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Firma Capgemini w Polsce zatrudnia obecnie ponad 5 300 pracowników. Obszarami specjalizacji Capgemini w Polsce są projekty transformacji przedsiębiorstw w oparciu o technologie informatyczne, outsourcing procesów biznesowych, usługi w zakresie Infrastruktury IT, oraz rozwój oprogramowania spełniającego indywidualne potrzeby biznesu.