Przejdź do treści

Wirtualne Contact Center – sposób na zatrudnienie osób niewidomych

1 Jan Gawlik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Wirtualne Contact Center

panstwowy fundusz rehab osob niepelnosprawnychPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z partnerami – Polskim Związkiem Niewidomych oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi (TOnO) już po raz trzeci prowadzi rekrutację do projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach przygotowało m.in. profesjonalne stanowisko pracy przyjazne dla osób niewidomych i niedowidzących do świadczenia usług typu contact center, takich jak telesprzedaż czy obsługa punktów informacyjnych.

System Wirtualne Contact Center (WCC) dedykowany jest do firm, które nie chcą organizować własnego contact center i ponosić kosztów zakupu sprzętu oraz oprogramowania, natomiast chciałyby realizować kampanie telemarketingowe z wykorzystaniem własnych pracowników i wirtualnej platformy. Firma przystępując do programu powinna jedynie zapewnić informację o produkcie, bazę potencjalnych klientów oraz dostęp do sieci telekomunikacyjnej. W zamian może zyskać nawet 100 zaangażowanych pracowników z własnym sprzętem, oprogramowaniem i odpowiednio przeszkolonych.

W Polsce każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 osób (25 etatów), powinien osiągnąć 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zatrudniając osobę niepełnosprawną można uzyskać dofinansowanie do jej wynagrodzenia w wysokości 75% kosztów brutto.

„Osoba niewidoma przy pomocy specjalnego oprogramowania obsługuje komputer i korzysta z Internetu na tym samym poziomie co osoba widząca.” – przekonuje Jan Gawlik, architekt Wirtualnego Contact Center, niewidomy pracownik Działu ds. Absolwentów, działającego w ramach Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, który zajmuje się  sprawami usamodzielnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiem osób z dysfunkcją wzroku.

Dzięki Wirtualnemu Contact Center osoba z dysfunkcją wzroku może wykonywać pracę bezpośrednio z domu albo innego miejsca wskazanego przez potencjalnego pracodawcę. W ramach projektu osoba taka otrzymuje odpowiedni sprzęt (słuchawki z mikrofonem i specjalną aplikację programu), jak również przechodzi szkolenie. Na początek pracownik posiadający własny komputer zatrudniany jest na trzymiesięczny staż opłacany w całości w ramach projektu.

Dzięki uczestnictwu w poprzedniej edycji projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” pracę podjęło łącznie 81 osób niewidomych – beneficjentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ponad połowa znalazła zatrudnienie na stanowiskach contact center, pozostałe osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych, jako przedstawiciele handlowi, nauczyciele, masażyści, a nawet protokolant sądowy. Cel obecnej edycji to znalezienie pracy dla 120 niewidomych beneficjentów TOnO.

Chęć udziału w programie Wirtualnego Contact Center mogą zgłaszać firmy na terenie całego kraju do końca sierpnia 2014r. Dokładne informacje na temat przystąpienia do programu, również dla osób niewidomych, można uzyskać pod adresem http://www.promocjaikariera.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Kapitał Ludzki. Agencja Grayling Poland aktywnie wspiera projekt w zakresie działań promocyjnych.