Przejdź do treści

HUAWEI współpracuje z Intelem nad kluczową infrastrukturą IT dla firm

1 Huawei, HUAWEI RH5885 V2, Intel, Intel Developer Forum 2013, Intel Xeon E7, Qiu Long

huaweiHUAWEI, globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), ogłosił, że wraz z firmą Intel opracował nowe funkcjonalności RAS dla procesorów z rodziny Intel Xeon E7 i wdrożył je w serwerach rakowych HUAWEI RH5885 V2. Podczas targów Intel Developer Forum 2013 HUAWEI zaprezentował kilka z nich, m.in. hot swap, czyli możliwość wymieniania kart pamięci i urządzeń PCIe. Nowe funkcje zapewniają wysoki poziom niezawodności serwerów odpowiedzialnych za kluczowe obszary działalności systemu, ograniczając przy tym ilość czasu traconego na nieplanowane przerwy w pracy urządzeń.

Zaprezentowana podczas targów płyta główna procesora RH5885 V2 pozwala na wymianę podzespołów bez konieczności przerywania pracy serwera. Posiada ona też szereg funkcjonalności usprawniających pracę i konserwację urządzenia, zwłaszcza podczas obsługi krytycznych aplikacji. W miarę rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym powiększania się ich infrastruktury IT oraz ekspansji wirtualizacji, wkraczamy w epokę urządzeń korzystających z bardzo dużych zasobów pamięci. Jednak w przypadku najpopularniejszych rozwiązań, każde rozszerzenie dostępnej pamięci wiąże się z koniecznością wyłączenia serwera i przerwy w świadczeniu usług. Zespół odpowiedzialny za powstanie HUAWEI RH5885 RAS ściśle współpracował z grupą ds. centrów danych i połączonych systemów (Datacenter and Connected Systems Group) oraz grupą ds. oprogramowania i rozwiązań (Software and Solutions Group) Intela, by zintegrować funkcjonalności i technologie RAS zastosowane w procesorach Intel Xeon E7 z serwerami RH5885 V2.

Karty pamięci typu hot swap umożliwiają instalację i odłączanie ich bez przerywania aktywnych usług. Serwery RH5885 V2 wykorzystują szereg metod, m.in. ECC (Error Checking and Correction), do wykrywania i weryfikacji błędów kart pamięci. Korzystają też z techniki PFA (Predictive Failure Analysis) podczas monitorowania kondycji systemu w czasie rzeczywistym, tworząc statystyki błędów oraz generując alerty i powiadomienia zanim dojdzie do awarii. Technologia hot swap umożliwia użytkownikom szybką wymianę pamięci DIMM, które często są odpowiedzialne za powstawanie błędów, a co za tym idzie przywrócenie stabilności systemu przy ograniczeniu strat czasu spowodowanych przerwami w pracy serwera.

Technologia hot swap jest powszechnie stosowana w przypadku urządzeń PCIe, znacznie ułatwiając obsługę techniczną serwerów. RH5885 V2 wykorzystuje opracowaną przez Huawei wersję technologii, pozwalając na szybką wymianę kart PCIe bez konieczności zdejmowania zewnętrznej obudowy urządzenia. Użytkownicy mogą instalować lub odłączać magistrale komunikacyjne bez konieczności wyłączania serwera i demontowania jej elementów, co ułatwia konserwację i obsługę serwerów.

Poza wymienionymi funkcjonalnościami RAS, serwer RH5885 V2 oferuje też mirroring pamięci, ochronę danych, izolowanie awaryjnych modułów pamięci RAM oraz magistralę Intel QuickPath Interconnect (QPI). QuickPath jest wyposażona w zintegrowany kontroler pamięci a poprawione łącza komunikacyjne między elementami systemu znacznie zwiększyły jego wydajność. RH5885 V2 pozwala na wymianę typu „hot swap” nie tylko PCIe i kart pamięci, lecz także urządzeń SAS i modułów I/O. Oparty na odpornej na awarie architekturze HUAWEI serwer RH5885 V2 oferuje 35 funkcjonalności RAS oraz doskonałe osiągi, które zapewniły mu pierwsze miejsce w testach TPC-E dla serwerów czteroprocesorowych z 1 TB pamięci, w których ustanowił 13 nowych rekordów SPEC. Te zalety sprawiają, że serwer RH5885 V2 to idealne rozwiązanie do obsługi dużych baz danych, analityki biznesowej (BI) oraz planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

„Niezawodne funkcjonowanie infrastruktury IT jest podstawą stabilnej działalności przedsiębiorstw. HUAWEI i Intel współpracują na polu integracji technologii i tworzenia innowacji, opracowując nowe, kluczowe rozwiązania IT dla firm, w tym serwery cztero- i ośmioprocesorowe” – powiedział Qiu Long, Dyrektor HUAWEI Servers.

Goutam Debnath, Dyrektor Intel Data Center Business Group dodaje: „HUAWEI jest strategicznym partnerem Intela. Innowacje opracowane w oparciu o technologie RAS zastosowane w procesorach z rodziny Intel Xeon E7 są efektem współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu. Cieszy nas wsparcie okazywane przez HUAWEI funkcjonalnościom RAS zastosowanym w naszych produktach. To milowy krok w historii naszej współpracy. HUAWEI i Intel będą kontynuować współpracę na polu rozwiązań o krytycznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw, oferując klientom coraz bardziej konkurencyjne rozwiązania”.